Begrotingsraad 2022

Op 27 oktober 2022 werd door de raad van Hoogeveen de begroting voor 2023 – 2026 behandeld. Opvolgend raadslid Simon de Laat sprak de volgende pitch uit.

Wendbaarheid

Als een zware olietanker glijdt deze begroting langzaam door de zee. De koers is bepaald, de bestemming is bekend. Maar is er genoeg rekening gehouden met veranderende weersomstandigheden? En als er dan een storm komt, kunnen we er dan nog wel omheen?

Als het weer instabiel is draait alles om wendbaar zijn. Wendbaarheid in deze begroting, in dit college, in het ambtelijke apparaat, én in deze raad. De wereld verandert snel. D66 wil daarom dat er in de logge politiek, snel keuzes gemaakt kunnen worden. Deze keuzes moeten passen in de huidige onzekere tijd, bij de huidige inzichten, en bij de soms weer wisselende omstandigheden.

Meteorenlaan Beeld: Johannes Prakken

Keuzes

Keuzes betekenen beperking. Focus op wat er echt toe doet. Wat D66 betreft moet er nu vooral gekeken worden naar:

  • Ondersteuning voor kwetsbare inkomensgroepen;
  • Stimuleringsmaatregelen duurzaamheid en klimaat;
  • Snelheid en daadkracht qua woningbouw

Logge politiek

Een voorbeeld van logge politiek is de woonvisie. Deze is al jaren aangekondigd. 1 januari aanstaande moet er in een regionale woondeal met de Provincie Drenthe een prestatieafspraak over de te bouwen woningen zijn gemaakt. Komt onze woonvisie in 2023 dan niet veel te laat? En waarom begint, het in het coalitieakkoord aangekondigde gemeentelijk versnellingsteam, pas na deze woonvisie? Er moeten nu woningen gebouwd worden. Onze oproep aan het college is om niet te wachten op een dik papieren rapport, maar nu actie te ondernemen.

De tijd haalt de begroting nu al in. We zien een begroting die niet meer gebaseerd is op de huidige inflatie. Waarom wordt er in de risicoparagraaf van deze begroting inflatie als “laag risico” bestempeld? Waarom worden er geen uiterste scenario’s benoemd. Hierover meer in onze motie.

Kortom: Zijn het college en deze begroting wendbaar genoeg, en valt deze tanker van 214 miljoen euro nog bij te sturen? Wij hopen en verwachten voor de inwoners van Hoogeveen het laatste.

Meer weten?

Het betoog van Simon en de verdere behandeling vindt u hier