Fractieoverleg woensdag 11 oktober 2023

Woensdag 11 oktober komt de fractie van D66 Hollands Kroon om 19:30 uur bij elkaar in het MFA, Verwachting 1 in Anna Paulowna.

Onderwerpen:

Op de agenda staan de raadsvergaderingen van 19 oktober (o.a. over tijdelijke huisvesting in Middenmeer) en 2 november (begroting 2024 en 2de Bestuursrapportage 2023). Daarnaast bespreken we de aanloop naar de Tweede kamerverkiezingen van 22 november aanstaande.

Wil je graag aansluiten, of heb je vragen of opmerkingen? Mail naar [email protected]