De transitiekamer

Bepaalde kwesties zijn minder gebaat bij besluitvorming op basis van politieke gronden en krachtsverhoudingen. Vooral kwesties die spelen op lange termijn kunnen wellicht beter worden opgelost door een groep inwoners die evenwichtig is samengesteld uit relevante maatschappelijke groeperingen – een transitiekamer. De oplossingen die de transitiekamer aanreikt, zouden als zeer zwaarwegend advies door de politiek moeten worden omarmd.

Een onderwerp waarvan wij denken dat het prima door een transitiekamer kan worden uitgewerkt is bijvoorbeeld het ontwikkelen van kringlooplandbouw in Hollands Kroon.