Zorgen over en kansen voor het Carolushuis

Raadslid Marianne van Vliet van D66 maakt zich nog steeds zorgen over de ontwikkelingen rond het Carolushuis. Het is stil rond de ontwikkeling daarvan. Het Carolushuis wordt nu alleen door een leegstandsbeheerder gebruikt zonder enige functie voor de buurt.

De buurt snakt naar goede betaalbare huisvesting voor senioren met en zonder zorgvraag, en naar een ontmoetingsfunctie in het nieuwe Carolushuis. Dit soort ontmoetingsplaatsen zijn belangrijk bij het nieuwe sociale beleid van de gemeente: laagdrempelig, in de wijk, activerend en preventief.

Nu de ontwikkeling van het nieuwe Carolushuis zo lang duurt – en de planvorming rond de Nieuwe Lelie loopt – komt de vraag op: hoe kan het Carolushuis tijdelijk (voorafgaand aan de nieuwbouw) óf in de nieuwe vorm een bijdrage leveren aan de behoefte aan ruimte voor maatschappelijke functie en buurtfuncties?  Daarnaast lijkt het gebouw geschikt voor tijdelijke huisvesting.

D66 maakt zich dus zorgen over Het Carolushuis, maar ziet ook kansen. Marianne van Vliet heeft namens D66 Hilversum op 3 juni schriftelijke vragen ingediend.

1. Wat is de stand van zaken van de planvorming en ontwikkeling van het programma?
2. Zijn beoogd huurders Philadelphia en De Kloek nog betrokken?
3. Is onderzocht of de lokale woningcorporaties hier een rol in kunnen spelen of zelfs de herontwikkeling/renovatie over kunnen nemen van Woonzorg Nederland?
4. Wil het college zich sterk maken voor tijdelijk gebruik voor buurtinitiatieven, kunstenaars en/of welzijnsactiviteiten?
5. Is onderzocht of dit gebouw geschikt is voor tijdelijke bewoning totdat de uitvoering start?
6. Wat kan het college doen om het proces te versnellen?

Update:

Op 17 juni ontving Marianne van Vliet een brief van Philadelphia Zorg waarin Philadelphia aangeeft dat tot haar spijt, na drie jaar planvoorbereiding, de samenwerking met Woonzorg Nederland gestopt is. Deze brief is naar extern betrokkenen gestuurd. De timing lijkt ons niet toevallig.

Dit bracht D66 op maandagavond 17 juni 2019 tot het stellen van de volgende aanvullende vragen:

1. Is het collegegeïnformeerd door partijen over het stoppen van deze planvorming?
2. Wat zijn de redenen voor dit besluit?
3. Heeft Woonzorg Nederland de gemeente aangegeven wat nu haar vervolgplannen zijn met de locatie?
4. Met welke partners gaat Woonzorg Nederland nu in gesprek? Zijn daar ook lokale woningcorporaties bij betrokken?
5. Welke rol gaat de gemeente spelen in deze wijziging van plannen voor wat betreft doelgroep en overige randvoorwaarden en uitgangspunten?
6. Afstel van de plannen leidt tot een nog langere leegstandsperiode. Met klem vraagt D66 de wethouder een goede tijdelijke invulling met en voor de buurt te onderzoeken, zoals op 3 juni gevraagd.