Woonvisie: Hilversum pakt de regie!

Dit jaar is de gemeenteraad met wethouder Heller in gesprek om te komen tot een nieuwe Woonvisie voor Hilversum. D66 Hilversum vindt dit een ongelooflijk belangrijk onderwerp. Met een goede Woonvisie en bijbehorende activiteitenagenda kunnen we daadwerkelijk wat doen aan de krappe woningmarkt. Zo kunnen we het verschil maken door (bij) te sturen op uitbreiding, aanpassing, behoud en verdeling van de woningvoorraad. Want dat is hard nodig.

De kernboodschap van D66 Hilversum is dan ook: Hilversum pakt de regie!

De inzet van woordvoerder Marianne van Vliet bij de ontwikkeling van deze Woonvisie richt zich op vier speerpunten:

1. Versterken van wijken. Woonvisie is meer dan nieuwbouw.

Verbetering van de doorstroming staat centraal, zodat mensen die willen verhuizen door kunnen stromen naar een woning die beter bij hun woonwensen past. Pas voorraad en regels daarop aan. De woningvoorraad in de wijken hoort afgestemd te zijn op de vraag in de betreffende wijk. Jongeren moeten er kunnen blijven wonen als ze dat willen. Ouderen moeten een geschikte seniorenwoning kunnen vinden, al dan niet met zorg. Maar ook: waar kunnen kantoren of andere gebouwen getransformeerd worden naar woningen? En wat kunnen we doen om woonfraude of ongewenst gebruik tegen te gaan?

2. Betaalbaar wonen voor iedereen. Een overspannen woningmarkt vraagt regulering.

D66 wil dat Hilversum alles uit de kast haalt om de betaalbaarheid en beschikbaarheid van woningen voor lage inkomens te behouden en te verbeteren. De sociale huurwoningen die in het bezit zijn van woningcorporaties moeten dat vooral blijven. Waar kunnen sociale woningen toegevoegd worden en ook voor welke bijzondere doelgroepen, zoals ouderen, (tijdelijk) zorgbehoeftigen, lichamelijk- en/of geestelijk beperkten. Hetzelfde geldt voor de beschikbaarheid en behoud van huurwoningen voor de middeninkomens. Een aanzienlijk deel van de betaalbare huurwoningen is in het bezit van particuliere verhuurders; daar willen we meer zicht en indien mogelijk afspraken maken. Ook het realiseren en behouden van koopwoningen tot de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) -grens van €325.000 blijft in het vizier. D66 vindt dat we moeten blijven inzetten op de huisvesting van spoedzoekers, expats, andere arbeidsmigranten en studenten. En dus ook blijven nadenken over tijdelijke woonvormen. Waar kan met een tijdelijk contract gewoond worden, kunnen we tijdelijke wooneenheden plaatsen, of zijn er locaties die benut kunnen worden in afwachting van definitieve invulling? Vragen die wat ons betreft in een visiedocument thuishoren.

3. Speciale inzet voor wonen met zorg en welzijn. We lopen achter!

Hilversum heeft ook een Woonzorgvisie nodig. Zijn er genoeg zorg- en welzijnsvoorzieningen in de wijken georganiseerd? Kan iedereen die dat wil zelfstandig thuis blijven wonen of doorstromen naar een geschikte woning met of zonder zorg? Of naar een andere woonzorgvorm, zoals een verpleeghuis? Welke doelen stellen we ons, samen met de partners in wonen (zoals woningcorporaties), zorg en welzijn?

4. Wonen met kwaliteit. Dudokwaardig en duurzaam

Het laatste speerpunt betreft de kwaliteit van onze bestaande woningvoorraad in relatie tot nieuwbouwplannen. Deze dienen duurzaam én circulair te zijn. We willen groene wijken en kwalitatief hoogwaardige nieuwbouw. Daar hoort ook visieontwikkeling op hoogbouw en parkeren bij! Hoe innovatief gaan we in Hilversum om met de woonopgave? Denk aan Tiny Houses, tijdelijke ontwikkelingen, snelle bouwtechnieken.

En toen?

Een mooi lijstje zult u denken, maar wat gaat daarmee gebeuren? Deze vier speerpunten zijn vertaald naar een wensenlijstje met instrumenten die opgenomen kunnen worden in de activiteitenagenda van de Woonvisie. Want dat is het allerbelangrijkste. Papier is geduldig, maar daarmee krijg je geen steen op een andere…Pas als we “instrumenten” hebben zoals verordeningen, regels, afspraken en plannen, kunnen we daadwerkelijk aan de slag om de problemen op de woningmarkt zo goed mogelijk aan te pakken.

Wilt u meedoen?

Onze speerpunten zijn al eens besproken met een groep geïnteresseerde D66ers die  goede aanvullingen hadden voor de uitwerking. Op 30 juni zal het concept van de Woonvisie besproken worden in de commissie. Wilt u meedenken met de voorbereiding?
Meld u aan bij Marianne van Vliet, via [email protected]. Ze kijkt ernaar uit om met u het gesprek aan te gaan. De commissievergadering op 30 juni is ook te volgen op YouTube via het Gemeenteportaal hilversum.nl