Maidenspeech, Cameratoezicht, ruimtelijke plannen en gedoe over een zendmast

Op 27 september was de raadsvergadering met een aantal interessante onderwerpen. Ons kersverse raadslid Jos van Nistelrooij hield zijn maidenspeech over de MFA de nieuwe Lelie.

MFA de nieuwe Lelie

Dit onderwerp was voor Jos van Nistelrooij een buitenkans. Het is in zijn wijk en het raakt aan zijn passie: goed omgaan met publiek geld.
Meer weten? kijk het filmpje hieronder

Jos van Nistelrooij - Jos Beeld: D66 Hilversum

Cameratoezicht, een noodzakelijk kwaad?

In de afgelopen maand heeft de gemeenteraad zich weer mogen buigen over het cameratoezicht in het Hilversumse uitgaansgebied. Wij willen niet dat wij altijd en overal op straat in de gaten worden gehouden. Onze privacy is een groot goed. Toch staan wij toe, dat op sommige plekken de politie met ons meekijkt.

Deze camera’s zijn er niet ter controle, maar ter bescherming.
In Hilversum hangen er 26 camera’s in het gebied rond de kroegen en de nachtclubs. Daar waar de meeste mensen gezellig uitgaan onder het genot van een drankje, zijn er helaas ook mensen die geen maat weten te houden. Met drugs en te veel drank, blijft het zelden gezellig. Ruzies, vechtpartijen en vandalisme komen helaas regelmatig voor. De politie kan niet overal tegelijk zijn.

Cameratoezicht kan ongeregeldheden niet voorkomen, maar zorgt er wel voor dat de politie direct kan reageren en érger kan voorkomen. Meer ‘blauw’ op straat werd ook geopperd als oplossing in de gemeenteraad. Stel dat wij de mensen zouden hebben en het vele geld zouden willen investeren om tientallen agenten en BOA’s ’s nachts te laten patrouilleren. Voelen wij ons dan minder ‘bekeken’ door agenten op iedere straathoek, dan door één agent die alleen écht kijkt naar situaties waar het mis dreigt te gaan?

Één van de kernwaarden van D66 is persoonlijke vrijheid. Het recht op privacy is daar een belangrijk onderdeel van. Maar ook het recht op veiligheid en bescherming is voor D66 van het allerhoogste belang. Helaas gaan veiligheid én privacy niet altijd samen.

Camera’s mogen alleen waar ze nodig zijn en alleen wanneer ze nodig zijn. De opgenomen beelden mogen niet langer dan 4 weken worden bewaard en mogen niet voor andere zaken gebruikt worden. Op deze manier hebben wij (wanneer het echt misgaat), veel méér veiligheid ten koste van een beetje privacy. D66 heeft daarom ingestemd met het voorstel.


Latif Zaabat

Ontwikkeling Larenseweg

De Larenseweg 30 is een prachtig project. Er worden 66 nieuwe woningen mee gecreëerd en bedrijfsruimtes worden geüpgrade naar onze tijd. Ook komt er een prachtige binnentuin waar het nu vol auto’s staat.

In de commissievergadering hebben een paar bewoners bezwaren geuit tegen het project. Op die bezwaren is Dudok-wonen als projectontwikkelaar tijdens onze vergadering uitgebreid ingegaan en heeft toegezegd om naar oplossingen voor al deze bezwaren te gaan zoeken in nauw overleg met de bewoners.

We zijn voor amendement 23-129 waarin toezicht op een aantal belangrijke onderwerpen door de gemeente wordt gevraagd.

Zelf ben ik ook gaan kijken ter plaatse en heb wel gezien dat het andere amendement A23-128 van HvH, waarin wordt voorgesteld om de binnentuin minder toegankelijk te laten zijn voor anderen, te ver gaat. De binnentuin die er komt is al zoveel beter en mooier dan wat er nu is, qua verkeer, geluidsoverlast etc. Een doorlooproute gaat het in ieder geval niet worden. Beleidsvrijheid en contractvrijheid zijn ook van belang om projecten tot wasdom te kunnen laten komen. Die worden hierdoor teveel geschonden.

Bonne van Hattum

Zendmast Anna’s Hoeve stoorzender?

De plaatsing van de zendmast bij Anna’s Hoeve stond op de agenda vanwege een motie van o.a. Democraten Hilversum. We konden ons goed vinden in de oproep uit deze motie: een goed onderzoek naar de mogelijkheden om deze mast toch bij de brandweerkazerne te plaatsen is nodig.

Zendmasten zijn nu eenmaal een noodzakelijk onderdeel van het moderne leven, een basisbehoefte. Ook als zit je zoals BVNL niet zelf bij Vodafone. Deze mast moet ergens komen te staan en op bestaande gebouwen heeft de voorkeur boven plaatsing in de natuur als dat niet nodig is. Er is echter nog steeds geen onderzoek gedaan of het nu kan op de brandweerkazerne. Er zijn namelijk zorgen dat deze mast de C2000 apparatuur verstoord.

D66 vindt het belangrijk dat dit onderzoek er komt. En als het niet kan op de brandweerkazerne dan is plaatsing bij Anna’s Hoeve een goede optie. Een dergelijke zendmast is misschien niet mooi om naar te kijken maar wel noodzakelijk. En over en aantal jaar is de techniek misschien zoveel anders dat de mast ook weer weg kan.

Jarno Deen