Mantelzorgers in het zonnetje

Deze week – donderdag 10 november – is het de Dag van de Mantelzorg; die ene dag in het jaar waarop mantelzorgers in het zonnetje worden gezet en de waardering krijgen die zij verdienen. Het verzorgen van een zieke of gehandicapte dochter, echtgenoot, vriendin of buurman doen mensen vaak uit liefde maar het is vaak ook zwaar. D66 vindt het daarom belangrijk dat mantelzorgers in Hilversum goede ondersteuning krijgen.

Het gemeentelijk aanbod voor mantelzorgers bestaat onder andere uit individuele begeleiding, lotgenotengroepen, alzheimercafé en respijtzorg (vervanging). Aan welke ondersteuning hebben mantelzorgers behoefte? En sluit het huidige ondersteuningsaanbod in Hilversum daarbij aan? Dat heeft D66-wethouder Eric van der Want deze zomer laten onderzoeken middels 14 diepte-interviews met mantelzorgers. Op initiatief van de D66-fractie zijn de resultaten van het onderzoek begin november besproken met raadsleden tijdens de Beeldvormende sessie Mantelzorgondersteuning.
 
Een belangrijke conclusie is dat het huidige ondersteuningsaanbod nog onvoldoende bekend is bij mantelzorgers. Voor het vergroten van de bekendheid is op verzoek van de D66 fractie een tijd geleden een bewustwordingscampagne onder mantelzorgers gehouden. Dit punt vraagt eigenlijk doorlopend aandacht. Als mensen die voor een ziek/gehandicapt familielid zorgen, niet weten dat zij ‘mantelzorger’ zijn, kun je hen ook niet attenderen op de ondersteuningsmogelijkheden.
 
Andere conclusie is dat het aanbod nog niet zo goed aansluit op de behoefte. Zo geven mantelzorgers aan dat zij graag hulp willen bij de ‘papierwinkel’ die mensen door moeten ploeteren om voorzieningen aan te kunnen vragen. Ook een kanttekening waarmee de gemeente aan de slag moet.
 
Tijdens de bespreking van de onderzoeksresultaten met raadsleden gaf de wethouder aan dat de conclusies en aanbevelingen worden verwerkt in het huidige mantelzorgbeleid en –ondersteuningsaanbod. Zo wordt de ondersteuning aan mantelzorgers die het nodig hebben, verder verbeterd. D66 vindt dat ook belangrijk en zal erop toezien dat dit in 2017 verder vorm krijgt. Goed nieuws dus voor mantelzorgers!