Het succes van Keerpunt Zuid

Op 14 februari zond Nieuwsuur een mooie docu (onderaan pagina staat het item) uit over het Keerpunt Zuid in Hilversum. U weet wel, dat mooie project waar onze oud-wethouder Eric van der Want zich zo voor ingezet heeft. Wat een succes!

Het Keerpunt Zuid is speciaal opgezet voor dak- en thuislozen met verslavings- en psychiatrische problematiek. Wat D66 Hilversum betreft een prima illustratie van “we laten niemand vallen”. Dit verdient voortzetting! D66 Hilversum zal hier aandacht voor vragen in de nieuwe Woonvisie én aandringen op het maken van een Woonzorgvisie waar dit soort voorzieningen onderdeel van uitmaken. Immers, met alleen met stenen stapelen help je deze groep kwetsbare bewoners niet van de straat.