D66 neemt initiatief tot Diversiteitsraad

Een democratie vraagt om participatie van alle bevolkingsgroepen. De gemeente en haar instellingen zouden qua samenstelling en cultuur een afspiegeling mogen zijn van de diversiteit die we in onze stad kennen. Daarin blijft onze gemeente achter. En bij D66 willen wij voorkomen dat groepen zich tegen elkaar afzetten.

24.000 mensen hebben in onze stad een migratie-achtergrond. Dat is 27% van onze Hilversumse bevolking. En dat aantal is de laatste jaren gestaag gestegen.

We willen graag dat er met Raadsleden en College een verkenning plaatsvindt om de participatie in onze samenleving van mensen met een migratie-achtergrond te bevorderen. In andere steden (Amersfoort, Amsterdam, Utrecht, Veenendaal) zijn er positieve ervaringen met een Adviesraad voor Diversiteit en Integratie. Daarom stelt D66 met motie M18/84 voor iets vergelijkbaars ook hier in Hilversum op te richten. Over de exacte doelstelling, samenstelling en werkwijze wordt met College en Raad nader van gedachten gewisseld.

De Raad stemt voor de motie met 28 voor- en 8 tegenstemmers (met CDA en CU als opmerkelijke tegenstemmers).