In een stad als Hilversum staat veel op de agenda

De raad van 19 juli stond bomvol interessante en belangrijke onderwerpen. Van het Arenapark tot het nieuwe parkeerbeleid.

Zienswijzen Omgevingsvisie vastgesteld

De zienswijzen voor de omgevingsvisie zijn vastgesteld. Daarmee is een volgende stap gezet in dit langlopende proces waarbij de inwoners van Hilversum alle kans hebben gehad om hun zegje te doen, uiteindelijk ook formeel via een zienswijze. Hoe ziet Hilversum eruit in 2040? Daar ligt nu een flink pak papier voor die we na de zomer gaan vaststellen. Voor ons staat hierbij voorop: hou het kort, geef ruimte aan wonen, innovatie en duurzaamheid en maak van Hilversum de mooiste en leukste stad van het Gooi.

Mobiliteitsvisie uitvoeringsprogramma

De mobiliteitsvisie uit het vorige college is concreter gemaakt met een uitvoeringsprogramma. We zien gelukkig veel van onze punten hierin terug zoals de nadruk op deelmobiliteit. Daarnaast hebben we
een aantal moties ondersteund, bijvoorbeeld voor meer aandacht voor de veiligheid op zogenaamde fietsstraten waar de auto te gast is. Want deze gast gedraagt zich helaas vaak niet zo netjes.

Parkeerbeleid helaas met weinig ambitie

Er lag een hoog ambitieus parkeerbeleid: betaald parkeren binnen de ring en voor nieuwe gevallen slechts 1 parkeervergunning. Dit alles heeft als doel om de ambities uit de omgevingsvisie (concept ) en de mobiliteitsvisie waar te maken. Meer ruimte voor de fiets, wandelaar en groen in de stad. Het is dan ook wonderlijk dat het amendement van de VVD die deze ambities vakkundig om zeep hielp niet eens is verdedigd door de GroenLinks wethouder. Het beleid blijft dus grotendeels zoals het was, alleen het gebied voor betaald parkeren wordt uitgebreid. Een teleurstellende avond, zeker omdat ons amendement om concrete stappen te zetten niet werd omarmd door de coalitie. Zelfs een norm van 1% minder auto’s was een brug te ver.

Gebiedsagenda centrum

Er is nu een gebiedsagenda Centrum. Daarmee zetten we een mooie stap in het structureel verbeteren van ons centrum. Het wordt compacter, zodat de winkels mooi bij elkaar zitten. De stationsstraat loopt straks niet meer over de Groest, waardoor het marktplein en de Groest natuurlijk in elkaar overlopen en er wordt meer groen toegevoegd. D66 kan zich goed vinden in deze plannen en is blij met de fundamentele keuzes die worden gemaakt. Dat zijn keuzes met lef en duidelijkheid voor iedereen. Wij hebben ons hard gemaakt dat de voorgestelde “transformatiemanager” langer dan twee jaar aan de slag kan. Het zal namelijk een flinke klus worden. De wethouder heeft toegezegd hiervoor mogelijkheden te onderzoeken

Regio Gooi en Vechtstreek is moeilijk te doorgronden

De regio is best goed in het schrijven van moeilijk te doorgronden stukken. Zo ook hun jaarstukken en begroting. De commissie was een half uur bezig om te begrijpen hoe een overschot aan het ene kant van het stuk een gat aan de andere kant moest vullen. En dan bleek daarmee ook een grote urgent plan binnen de WMO mee aangepakt te moeten worden, hoewel dat onderliggende plan niet inzichtelijk is.  Wat doe je dan? Ervoor gaan liggen is te rigoureus, maar het gepiel van de regio kan ook niet zomaar. Dus hebben we meegewerkt aan een aanpassing op de zienswijze waar ons ongenoegen over het handelen van de regio heel duidelijk is verwoord samen met een reeks aan andere partijen. De regio doet belangrijk werk voor Hilversum en daar zijn wij een groot voorstander van. Hoe het nu werkt en wat onze invloed als gemeenteraad hierop is blijft helaas een lange moeizame weg.

Gemiste kans voor het Arenapark

Het nieuwe plan voor het Arenapark ziet er mooi uit. Mooie plaatjes, mooie duurzame invulling en een nieuwe plek voor het station Sportpark. Maar volgens ons ook een gemiste kans. Want het Arenapark is de enige echt goede plek in Hilversum waar we nog groots kunnen bouwen. Kort geleden stonden hier maar liefst 1.200 woningen en een hele hoop kantoren op de planning. Goed voor Hilversum en haar inwoners want die woningen hebben we hard nodig.

Maar die woningen zijn in de coalitieonderhandelingen teruggeschroefd van maximaal 900. We hebben daarom een amendement en een motie ingediend om dit te herstellen. Want waar we dan die 300 gemiste woningen wel kunnen bouwen in het al zo compacte Hilversum? Niemand die het weet. Daarom hebben we uiteindelijk niet in kunnen stemmen met dit plan. Dit voelt als een hele dubbele uitkomst: een mooi plan voor Hilversum maar met een ENORME gemiste kans.