Vrij door een betaalbaar huis

Het woningtekort is een probleem door het hele land. Beeld: iStock

Minister Kajsa Ollongren trok vorig jaar twee miljard euro uit om de crisis op de woningmarkt aan te pakken. Flink bouwen, is het devies.

Het woningtekort is een probleem door het hele land. Van Nijmegen tot Groningen. Van Amsterdam tot Maastricht. In de vorige crisis stopten we met bouwen. Die fout maken we niet nog een keer.

Wij willen dat onze gemeente een aantrekkelijke plek blijft om te wonen en te werken. Voor de huidige generatie én voor de generaties die na ons komen. Wij willen dat ook onze gemeente bijdraagt aan een oplossing voor het tekort aan woningen. Wij doen dit door te kiezen voor een combinatie van ‘inbreiden’ en ‘uitbreiden’.

Zo helpen we iedereen om vrij te wonen waar je wilt.  

We ervaren een voortdurende druk op de beschikbare ruimte. Er is ruimte nodig voor woningbouw, klimaatadaptatie, verduurzaming van de agrarische sector, energieopwekking, recreatie en verbetering van natuurwaarden. D66 Heumen maakt hier heldere keuzes.

We ervaren een voortdurende druk op de beschikbare ruimte. Er is ruimte nodig voor woningbouw, klimaatadaptatie, verduurzaming van de agrarische sector, energieopwekking, recreatie en verbetering van natuurwaarden. D66 Heumen maakt hier heldere keuzes.

Toont 1 van 1


Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.