Marc Seutter

Marc Seutter - Beeld: D66 Heumen

Mijn naam is Marc Seutter. Ik heb een stevige exacte achtergrond (kandidaats wis- en natuurkunde, doctoraal informatica en gepromoveerd in de wiskunde en informatica).

  • 61 jaar
  • De Bilt
  • Malden
  • Hij/hem

In de komende 4 jaren zullen veel besluiten genomen moeten worden tbv. de klimaat-transitie om te zorgen dat we de CO2 doelstellingen van Parijs kunnen realiseren en de aarde niet teveel laten opwarmen. Denk hierbij aan zonneparken, windmolens, isolatie, hemelwaterafvoer, etc.

Met mijn achtergrond hoop ik een sterke bijdrage te kunnen leveren aan de besluitvorming over deze onderwerpen in de Heumense gemeenteraad in de komende collegeperiode.

In de afgelopen jaren was ik voorzitter van de D66 Rijk van Nijmegen werkgroep Energie, Klimaat, Groen en Water. Voor onze werkgroep ontwierpen we een docuwiki die publiekelijk bekeken kan worden door iedereen die in deze onderwerpen geïnteresseerd is.

Wat zijn drie zaken die jij zou willen veranderen?

  • Zoveel mogelijk locale stappen zetten tbv. de klimaattransitie zoals woningen isoleren, daken voorzien van zonnecellen, uitbreiding van de netcapaciteit, e.d.
  • De waterafvoer verbeteren: hemelwaterafvoer van het riool af, meer wadi’s in tuinen (ook fijn voor de vogels), vergroening van versteende tuinen, e.d.
  • Richting geven aan de grote stappen die we moeten zetten voor het klimaat: windmolens samen met zonnevelden langs de A73.

Ik ben lid geworden van D66 in 2003/2004 omdat D66 bij de landelijke verkiezingen in 2003 de enige partij was die een lans brak voor het hoger onderwijs. Als oud docent bij de Informatica opleiding van de Raboud Universiteit Nijmegen heb ik het hoger onderwijs altijd belangrijk gevonden.

Nu gaat het bij de komende gemeenteraadsverkiezingen niet over hoger onderwijs, maar vooral over de beslissingen die de komende jaren genomen moeten worden om te zorgen dat we de aarde niet teveel laten opwarmen. D66 is voor mij een partij die niet bang is voor de moeilijke beslissingen die hiervoor genomen moeten worden en die in de bijbehorende discussies de juiste richting aangeeft.