Vrij zijn door een sterke rechtsstaat

Politieagent - In een veilig en vrij land kun je vertrouwen op je grondrechten. Zo beschermen we in onze democratie minderheden. Beeld: iStock

Veiligheid is een absolute voorwaarde voor een vrije samenleving. Om veiligheid na te kunnen streven in een snel veranderende wereld moeten alle middelen die de rechtsstaat ons biedt, slim worden ingezet. Middelen die door diezelfde rechtsstaat begrensd worden. Soms vraagt dat om repressie en de effectieve inzet van het bestuursrecht. Vaak ook ten behoeve van preventie, dus om misdaad zoveel mogelijk te voorkomen.

We hebben voldoende regels, maar niet alle regels zijn even goed te handhaven. Daardoor ontstaan onveilige en onbevredigende situaties. Wij willen dat de gemeente zich terughoudend opstelt in het opleggen van regels. Meer regels is niet altijd de oplossing. Maar als nieuwe regels gemaakt worden, moet handhaafbaarheid meegewogen worden.

Het vertrouwen in de overheid staat de afgelopen jaren flink onder druk. Dat vertrouwen kan slechts stap voor stap teruggewonnen worden. De gemeente moet daarom zichtbaar dienstbaar zijn aan haar inwoners. Communicatie moet en kan beter. Het bestuur moet en kan voorspelbaarder en inzichtelijker.

Het vertrouwen in de overheid staat de afgelopen jaren flink onder druk. Dat vertrouwen kan slechts stap voor stap teruggewonnen worden. De gemeente moet daarom zichtbaar dienstbaar zijn aan haar inwoners. Communicatie moet en kan beter. Het bestuur moet en kan voorspelbaarder en inzichtelijker.

Toont 1 van 1


Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.