Zoekgebied windturbines Spoordriehoek

D66 heeft samen met Gezond Haarlemmermeer, GroenLinks en PvdA een amendement ingediend om bij de Regionale Energie Strategie (RES) 1.0 het gebied Spoordriehoek als concreet zoekgebied voor de opwek van windenergie aan te wijzen . Dit amendement is door de gemeenteraad aangenomen. Het geamendeerde voorstel voor de RES 1.0 is ook aangenomen.

Dat er een zoekgebied wordt vastgesteld, betekent niet per definitie dat er ook windturbines komen. Dat hangt bijvoorbeeld af van overleggen met inwoners, ruimtelijke gronden, de toekomstvastheid van het project .

Raadslid Sophie van de Meeberg: ‘’ Op dit moment zijn er 25 agrariërs bereid om samen te werken om aan de hand van lokaal eigenaarschap te onderzoeken waar draagvlak is voor het plaatsen van windturbines. Lokaal eigenaarschap is van groot belang voor draagvlak: als mensen zien dat de inzet van windturbines direct een positieve invloed heeft op hun portemonnee, is de bereidheid van het plaatsen van windturbines een stuk groter. Het ontstaan van draagvlak begint met informatie. Het is ons duidelijk dat het op dit moment ontbreekt aan goede informatievoorziening vanuit de gemeente, en dat dit direct invloed heeft op draagvlak. Dit geldt voor zowel voor- als tegenstanders van windturbines.’’

Om te kunnen voldoen aan het bod dat onze gemeente heeft gedaan ten behoeve van de Regionale Energiestrategie is het belangrijk dat er windturbines in Haarlemmermeer komen te liggen. Wanneer we dit niet doen, zal het alternatief zijn dat de hele polder vol komt te liggen met zonnepanelen.

Raadslid Sophie van de Meeberg: “Dit college heeft aangegeven een slimme volger te willen zijn op het gebied van energieverbruik en de strategie daarvan. Wat D66 betreft is het zo, na twee jaar aanmodderen op dit onderwerp,  dat we het sukkeltje van de klas worden als we niet doorpakken.”