We vergeten in Haarlemmermeer een belangrijk onderwerp: ons voedsel!

Zonder voedsel kunnen we niet leven, van te veel en ongezond voedsel worden we ziek en ons huidige voedselsysteem is op dit moment verantwoordelijk voor heel veel milieu schade.
Bij ons huidige college wordt landbouwgrond vooral gezien als ruimte. Ruimte om te wonen, te werken, te reizen of energie op te wekken. Landbouwgrond wordt niet zo zeer als een schaarse en gezonde bodem gezien waarop ons duurzame voedsel geteeld wordt, of als mogelijkheden om onze leefomgeving aangenaam en biodiverser te maken. ‘Voedsel’ zelf staat al helemaal niet of nauwelijks op de politieke agenda. 

Als D66 vinden we dit een gemiste kans en zien we veel mogelijkheden in het benutten van onze Haarlemmermeerselandbouwwortels. Als we ons voedselsysteem en onze voedselomgeving anders inrichten zorgen we beter voor onze ecologie en (lokale) economie, voor meer welzijn en welbevinden bij de boer, bij de andere ketenpartners én bij al onze inwoners. 

Op 14 juni organiseerden we daarom een thema bijeenkomst over dit onderwerp, waarin we ons voedselsysteem en de landbouw vanuit verschillende kanten bekeken: vanuit de boer, het thema voedselverspilling en vanuit de politiek.
Bij de Voorjaarsrapportage heeft D66 dan ook, samen met Een Haarlemmermeer, GroenLinks en PvdA, een motie tegen voedselverspilling ingediend.
Kon je er 14 juni niet bij zijn? Hier lees je de samenvatting.

Ben je zelf werkzaam in, of verbonden aan, onze voedselketen en heb je ideeën over hoe het duurzamer en gezonder kan? Of ken je mensen uit de keten die we echt moeten benaderen? Laat het ons weten, zodat we onze huidige visie op dit punt kunnen toetsen en verder kunnen uitwerken in ons verkiezingsprogramma. Mail hiervoor naar [email protected]