Voorjaarsrapportage 2021

Donderdag 1 juli werd in de gemeenteraad de voorjaarsrapportage besproken. Na de coronaperiode zijn de cijfers op het gebied van werkgelegenheid nu weer gunstig, de Nederlandse economie is veerkrachtig en herstelt sneller dan was voorzien. En ook in Haarlemmermeer zien we dat ondernemers en bedrijven elkaar wisten te vinden het afgelopen jaar. We horen van ondernemers over hoe zij elkaar financieel ruimte hebben gegeven door facturen in termijnen te betalen, over personeel dat bij een collega wel aan de slag kon gaan. En dat nu iedereen weer vooruit durft te kijken. Het toekomstbeeld dat het college schetst met de strategische heroriëntatie is echter allesbehalve optimistisch. De onrustige tijden vragen wat D66 betreft nu om bedachtzaamheid, rust en tijd om alle financiële gevolgen goed te overzien. Geen overhaaste beslissingen dus waarbij de gevolgen voor onze maatschappelijke voorzieningen niet te overzien zijn. Dit is ook te lezen of te zien in onze bijdrage. 

Amendementen 
D66 heeft donderdag, samen met andere partijen, een aantal amendementen ingediend. Ten eerste hebben wij samen met VVD en Gezond Haarlemmermeer (GH) een amendement ingediend dat voorstelt om eerst onze eigen fractievergoedingen te verlagen. Ten tweede hebben wij samen met CU/SGP en GroenLinks een amendement ingediend dat voorstelt om de stelpost jeugdzorg te verhogen. Daarnaast vraagt ons derde amendement om het pakket aan ombuigingen met € 1.500.000 te verlichten. Een laatste amendement, ingediend met CU/SGP en GroenLinks, vraagt de bezuinigingen op de breedtesport te verlagen en de ontroerendbelasting van 2022-2025 te verhogen met 0,5% per jaar.  Met de besteding van deze extra inkomsten kunnen we onze maatschappelijke voorzieningen in stand houden.
Moties

Ook heeft D66 een aantal moties ingediend. Ten eerste hebben we, samen met Groenlinks en CDA, een motie ingediend om een zorgvuldig traject in te slaan als het gaat om financiële beheersing van het sociaal domein, hierbij worden alle vertegenwoordigers betrokken en worden de inzichten van het Rijk en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) meegenomen. 

Daarnaast hebben we met PvdA en GH onze motie weer ingediend om het college onderzoek te laten doen naar de mogelijkheid van (deeltijd) werken met behoud van uitkering. Ook hebben we, samen met GroenLinks en Een Haarlemmermeer, een motie ingediend om als gemeente te communiceren over de Verspillingsvrije Week en als gemeente partner te worden van de Verspillingsvrije Week.

Een vierde motie, ingediend met GroenLinks, spreekt uit dat de gemeente zich actief moet inspannen om de arbeidsmarkt duurzaam te herstellen, samen met omliggende gemeenten en betrokkenen, waarbij wordt ingezet op het vervullen van vacatures die bijdragen aan de maatschappelijke doelstellingen op het gebied van bouwen, wonen, zorg, onderwijs en de energietransitie.

Een vijfde motie, ingediend met GroenLinks, draagt het college op met volle energie aan de slag te gaan voor de energietransitie. De laatste ingediende motie, samen met PvdA en CDA, roept het college om het budgetplafond te schrappen. Het budgetplafond is een bepaald bedrag dat aan aanbieders kenbaar wordt gemaakt. Dit is de grens tot waar aanbieders hulp mogen verlenen. Boven deze grens zit de aanbieder vol en moet de inwoner die hulp zoekt naar een andere aanbieder worden doorverwezen. Het instellen van een budgetplafond kan het ontstaan van wachtlijsten in de hand werken.