Verstedelijkingsstrategie MRA

Hoe gaan we in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) om met alle vragen die er op het gebied van wonen, werken, energie, economie en het bieden van gelijke kansen op ons afkomen? Dat is waar het om gaat in de verstedelijkingsstrategie van de MRA. Duidelijk is dat een keuze voor het één, invloed heeft op het ander. Waar woningen gebouwd worden heeft invloed op de keuze waar en hoe openbaar vervoer toegankelijk wordt gemaakt bijvoorbeeld. Gezien de enorme opgave die er ligt is wat D66 betreft meer dan duidelijk dat we dit niet alleen kunnen doen. Samenwerking op MRA niveau is noodzakelijk.

Er lijkt een kink in de kabel te zijn als het gaat om die samenwerking in AM verband. Haarlemmermeer zou zich niet aan afspraken hebben gehouden om een gezamenlijke redeneerlijn op te stellen. Tot grote verrassing en teleurstelling van de andere 5 AM-gemeenten. Er lijkt werk aan de winkel voor het college om de relaties te herstellen.