Transformatorstation met een goed participatieproject

Afgelopen donderdag werd er in de raadsvergadering gestemd over het transformatorstation aan de zuidkant van de Incheonweg, in het midden tussen de Aalsmeerderweg en de Aalsmeerderdijk.
Er is baat bij een nieuw transformatorstation vanwege de grote behoefte aan extra stroom voor bijvoorbeeld woningbouw, bedrijven en de energietransitie. Nieuwe bedrijven kunnen al sinds oktober 2020 niet meer op het elektriciteitsnet worden aangesloten.  Echter heeft D66 toch tegen het transformatorstation op de Icheonweg gestemd. De urgentie is meer dan duidelijk maar die heeft voor onzorgvuldigheid van het participatietraject gezorgd. In eerste instantie hoopte D66 op uitstel van stemming, echter was hier geen meerderheid voor.

D66-raadslid Sophie van de meeberg gaf in een stemverklaring  aan: ”Het liefst had D66 gezien dat de stemming over dit voorstel uitgesteld zou worden, maar daar was in het debat al geen meerderheid voor. De urgentie van dit onderwerp zorgt voor een onzorgvuldig doorlopen proces. D66 is blij met de toezegging van de wethouder dat er in gesprek met Tennet en Liander wordt gekeken naar de mogelijkheid van het aanbrengen van extra maatregelen zoals een dak om de overlast voor omwonenden zoveel mogelijk te beperken. D66 roept het college op het participatietraject te repareren en met zorg in gesprek te gaan en blijven met omwonenden. Omdat die randvoorwaarden voor ons van groot belang zijn alvorens in te kunnen stemmen met het voorliggende voorstel, stemt D66 derhalve op dit moment tegen.”