Terugblik na 2 jaar coalitie: trots op wat we al hebben bereikt!

Een terugblik

Vorig jaar keken wij terug op ons eerste jaar in de huidige coalitie samen met de fracties VVD, HAP en CDA. Deze terugblik is hier te lezen.

Ook nu hebben de coalitiepartijen gereflecteerd op het afgelopen politieke jaar. Naast dat er altijd uitdagingen blijven, kijken wij vol tevredenheid terug. Ook op de thema’s zoals het klimaat en energie, armoedebestrijding, welzijn en bestuurscultuur zijn mooie successen behaald. Deze punten zijn voor D66 zeer belangrijk en wij delen onze reflectie dan ook graag met jullie.

Constructief samenwerken

Als we terugkijken op de afgelopen twee jaar, constateren we dat we een gezonde afstand hebben gecreëerd tussen College en Raad. Bovendien zij we blij met een constructieve raad en een oppositie die regelmatig de verbinding met ons zoekt. In de eerste twee jaar hebben we vanuit de Raad laten zien dat voorstellen op de inhoud worden beoordeeld en dat als het nodig is, aanpassingen worden doorgevoerd, door middel van het indienen van amendementen of nieuwe kaders mee worden gegeven, door middel van het indienen van moties. Daarbij hebben coalitiepartijen en oppositiepartijen elkaar meerdere malen gevonden. Dat past binnen de politieke cultuur die wij voor ogen hebben. De gezamenlijke ambities, zoals die in het coalitieakkoord ‘Toekomstbestendig groeien’ staan opgeschreven, blijven nog steeds van kracht; het merendeel is inmiddels gerealiseerd en daar zijn we trots op!

Verkeer

We hebben ervoor gezorgd dat inwoners zich goed kunnen verplaatsen in onze gemeente. Zo bestaat er een nieuw fietsplan, is er ingezet op extra (hoogwaardige) (bus)lijnen, zijn er nieuwe verkeersstructuurplannen voor Hoofddorp en Nieuw-Vennep en boeken wij concrete voortgang met de Noord/Zuidlijn. Zo is de eerste stap gezet door de MIRT verkenning is te laten starten.
 
Ook pakken wij de vervoersarmoede in de kleinere kernen aan door in gesprek te gaan met organisaties die vrijwilligersvervoer regelen. Ook zoeken wij naar mogelijkheden om zoveel mogelijk een dekkend vervoersnetwerk in Haarlemmermeer te realiseren en betrekken de bewoners actief bij deze oplossing. Zo heeft D66 een bijeenkomst georganiseerd in Badhoevedorp om constructief over de verkeersproblematiek te spreken.

Klimaat en Energie

D66 streeft ernaar dat elke inwoner van de gemeente Haarlemmermeer op loopafstand groengebied kan bereiken. In de huidige situatie is er meer ruimte voor meer groen en recreatie dankzij het vastgestelde bestemmingsplan Park21 (park tussen Hoofddorp en Nieuw-Vennep). De eerste nieuwe bomen zijn geplant en het ontmantelen van het voormalig baggerdepot aan de Rijnlanderweg is gestart.
 
Ook de realisatie van zonneparken met een goede ecologische inpassing in het landschap krijgen vorm. Zo is het participatietraject Wind op Land van start waar de gemeente samen met alle betrokkenen spelregels opstelt voor het windzoekgebied Haarlemmermeer-Zuid.
 
In het belang van het milieu is er ook succes behaald op het gebied van plasticvrij evenementenvuurwerk. Dit nu is opgenomen in het evenementenbeleid. Hierdoor komt er minder plastic restafval in de natuur terecht.

Welzijn

Er is een motie aangenomen om de eerstelijnszorg (huisarts, tandarts, fysiotherapeut, wijkverpleegkundige, apotheek) te borgen.

Armoedebestrijding

Er is nu een eénmalige uitbreiding voor het gebruik van het Kindpakket en Energietoeslag voor mensen met een inkomen tot 130% van het wettelijk sociaal minimum.
 
Het verordening en beleidskader Sociaal Domein is vastgesteld. Het nieuwe beleidskader maakt dat we voor het eerst zorg en ondersteuning “ongelijk” kunnen inzetten om gelijke kansen te bieden. Bovendien zorgt het voor meer grip op de kosten. Daarbij is het beleidskader voor het eerst breed ingezet (ook bijvoorbeeld in het de fysieke buitenruimte).
 
De maatregelen van de gemeente om energiearmoede te bestrijden met gratis energiezuinige koelkasten, tweedehands zonnepanelen en isolatiemaatregelen blijken succesvol. De gratis energiezuinige koelkasten zorgen voor een lagere energierekening voor inwoners in energiearmoede en leveren winst op voor het milieu.

Onderwijs

Er is gestart met een pilot met leerwerkplekken in de energietransitie voor inwoners van Haarlemmermeer die het inburgeringstraject hebben afgerond.  En is er gestart met de bouw van de gasloze en energieneutrale communityschool De Kameleon in Zwanenburg.

Daarnaast is er een strakkere samenwerking tussen onderwijs, gemeente, leerplicht, politieke en maatschappelijke organisaties om voortijdig schoolverlaten terug te dringen.

Gemeentehuis

Het voorontwerp, definitief ontwerp en technisch ontwerp voor het nieuwe gemeentehuis zijn vastgesteld waarbij door de Raad keuzes zijn gemaakt om efficiënter met kosten om te gaan zonder afbreuk te doen aan de uitstraling van de nieuwbouw; Nu is het tijd voor de aanbesteding zodat de bouw van start kan eind 2024. We kijken er naar uit een duurzaam gemeentehuis te realiseren waar onze ambtenaren een gezonde werkomgeving hebben waar zij zich kunnen inzetten voor alle inwoners en ondernemers van Haarlemmermeer.
 
Uiteraard zijn er nog veel meer zaken waar wij als partij enorm trots op zijn en die wij in goede samenwerking met de andere partijen tot stand hebben kunnen brengen. Wij kijken positief vooruit naar de komende jaren.

Voor het volledige verslag kunt u hier klikken.