Stichting Koos

Op 23 augustus 2021 heeft D66 schriftelijke vragen ingediend over stichting Koos. Deze vragen zijn vandaag door het college beantwoord.

Stichting KOOS staat voor Kindgerichte Ontwikkelingsstimulatie Op School. Zij zijn gevestigd in Montessorischool Floriande, een reguliere basisschool. In hun klas kunnen kinderen (vanaf 4 jaar) met een ontwikkelingsachterstand, een verstandelijke beperking, een (ernstige) meervoudige beperking en/of autisme terecht die (tijdelijk/deels) ontheven zijn uit de leerplicht. Stichting KOOS gaat ervan uit dat ieder kind leerbaar is en is dan ook vol enthousiasme gestart naar aanleiding van de motie Samen naar School van onze raad, die op 21 december 2017 is aangenomen.

D66 is blij te horen dat de opening plaatsvindt, maar vooral dat het belang van maatwerk onderwijs- en zorgconcepten zoals Stichting Koos erkend worden.