Situatie aanmeldcentrum asielzoekers Ter Apel

Raadslid Charlotte van der Meij heeft spoedvragen ingediend betreffende de situatie in het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel. Het aantal mensen dat in de nachtopvang verblijf groeit vanavond naar verwachting tot 750, daar waar plek is voor maximaal 275 personen. Nieuwkomers slapen noodgedwongen op veldbedden, stoelen en op de grond. De GGD heeft ernstige zorgen over de publieke gezondheidssituatie en ook het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) erkent dat dit geen verantwoorde opvang meer is.

Op 2 september zijn door diverse partijen mondelinge vragen gesteld over de opvang van vluchtelingen uit Afghanistan die werkzaamheden hebben verricht voor of namens de Nederlandse overheid. Haarlemmermeer zou in staat zijn om extra opvangplekken te organiseren, onder meer in samenwerking met de hotelsector. De noodklok die nu geluid wordt geldt niet alleen voor bovengenoemde groep maar ook op asielzoekers uit andere landen.
D66 heeft hierover de volgende vragen:
1.       Heeft het college een verzoek ontvangen om noodopvang te organiseren en aan te bieden?
2.       Is het college bereid aan deze noodopvang mee te werken?
3.       Hoe staat het met de opvang van de Afghaanse vluchtelingen waarover op 2 september in de raad gesproken is?