Sessie impasse ontwikkeling Rijsenhout

Op initiatief van D66 heeft de raad tijdens de vergadering op 14 oktober gesproken over de impasse die ontstaan is in de ontwikkeling van Rijsenhout.
Het college heeft de raad per brief in mei dit jaar geïnformeerd dat er geen mogelijkheden zijn om in deelgebied 1 CD de transformatie door te zetten omdat de initiatiefnemers niet voldoen aan de kaders van de Ruimtelijke Economische Visie van Rijsenhout uit 2018.

Een zorgelijke constatering vindt Gerdien Knikker: ”Als overheid kun je niet zomaar de handdoek in de ring gooien en de impasse volledig bij de inwoners en initiatiefnemers neerleggen. Dan moet je ook naar je eigen rol kijken als gemeente. As de kaders van de visie zorgen voor een belemmering dan moet het college bij de raad terugkomen met een voorstel om hier meer ruimte in te bieden en maatwerk mogelijk te maken. Want anders gebeurt er namelijk helemaal niets.”