Programmabegroting 2022-2025

Op donderdag 11 november werd de programmabegroting 2022-2025 in de gemeenteraad besproken. Dit is de laatste programmabegroting van het huidige college want in maart 2022 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. Sophie van de Meeberg deed het woord namens D66. Hier lees je onze bijdrage.

D66 heeft ook meerdere moties ingediend, waaronder de motie ‘ommetje.’ Hierin roept D66 het college op een nota uit te werken waarin voor iedere kern een (plan voor een) ommetje is uitgewerkt. Dat kan een bestaand ommetje zijn, een nieuwe of een aangevuld bestaand ommetje. Met als doel om zo snel mogelijk een gezond, groen en veilig ommetje te realiseren voor iedere kern. Samen met GroenLinks heeft D66 ook de motie  handhaving ingediend. Bezuinigingen op de handhaving zijn wat D66 betreft geen goed idee omdat er andere delicten zijn, zoals (jeugd)overlast en het storten van afval, die de beschikbare capaciteit kunnen gebruiken.