Preventiemaatregelen op het gebied van huidkanker

Zorgen

Huidkanker is de meest voorkomende vorm van kanker in Nederland en het percentage gevallen blijft toenemen. De toename is wat D66 betreft zeer zorgelijk vanwege de ernstige gezondheidsrisico’s, de grote impact van levenskwaliteit op mensen en de grote toenemende druk op ziekenhuizen.

Vragen

In juli 2023 stelde D66 vragen over huidkankerpreventie. Wij vroegen hierin onder andere aan het college om op minimaal twee punten gratis zonnebrand aan te bieden en vroegen het college inwoners en bezoekers van Haarlemmermeer beter te informeren over de gevolgen van UV-straling. Deze vragen kun je hier lezen.

Ontwikkelingen

In april 2024 informeerde het college de raad over het project huidkankerpreventie van de GGD. Hierin werd onder andere aangeven dat er een experiment met bewustwordingscampagne start en dat er in Haarlemmermeer zonnebranddispensers komen bij scholen, sportplekken, speeltuinen en mogelijk bij recreatieparken. De volledige brief is hier te lezen. Wat D66 betreft heel goed nieuws. Wij houden het experiment goed in de gaten.