Park21

Donderdagavond 23 maart 2023 stond de tweede termijn van de sessie over het bestemmingsplan en de milieueffectrapportage Park21 op de agenda. Hiermee kan de verdere realisatie van het park eindelijk starten. Dit is heel fijn, want in onze stedelijke omgeving is een steeds grotere vraag naar groen, recreatie, verduurzaming en eerlijk en gezond voedsel uit de naaste leefomgeving.

Het evenemententerrein

In het oostelijk deel van het park komt een evenemententerrein. Wat ons betreft is het heel fijn dat we als gemeente een rol in kunnen vullen binnen deze behoefte van Metropoolregio Amsterdam.

Raadslid Demi van der Veldt: ”Dit bestemmingsplan stelt strengere geluidsregels dan voor geldend gemeentelijk beleid en er komt een apart stikstofplafond voor het evenemententerrein. Dat eerste baarde ons wat zorgen, maar het stelt gerust dat er een onderzoek is gedaan naar deze geluidsnormen en dat, in overleg met grote evenementenorganisaties blijkt dat het nog steeds interessant is om hier evenementen te organiseren. Festivals bieden mensen een kans om samen te komen en te socialiseren, dit zorgt voor verbinding. Daarnaast biedt het een economische stimulans en biedt het ruimte voor kunst en entertainment. En wat ook belangrijk is, onze jongeren staan hier écht om te springen. ”

Voor D66 is het belangrijk dat de focus bij evenementen wordt gelegd op fiets en openbaar vervoer. Ook vragen wij het college gebruik te maken van alternatieve verkeersoplossingen, zoals pendelbussen. Het is belangrijk dat op het evenemententerrein zoveel mogelijk grote en kleine evenementen georganiseerd kunnen worden, zonder direct het stikstofplafond te raken.

Onteigening als laatste redmiddel

Bij de hoorzitting van Park21 spraken een aantal agrariërs in over hun zorgen over onteigening. D66 heeft het college gevraagd met zoveel mogelijk agrariërs in het gebied in gesprek te gaan en om in gevallen waar gepacht wordt ook het gesprek aan te gaan met grondeigenaren, zodat zo min mogelijk druk bij de pachter wordt neergelegd. We kijken graag vooruit en hopen dat de college met deze gesprekken het vertrouwen weet te herstellen. Onteigening is wat ons betreft het laatste redmiddel wanneer alle gesprekken vastlopen, en alleen als het gaat om de aanleg van fiets- en wandelpaden zodat bezoekers van de ene kant naar de andere kant van het park kunnen wandelen of fietsen.

‘T Huys van de 21e eeuw

De jongerengemeenteraad kwam in 2018 met een initiatief voor een multifunctionele ontmoetingsplek in Park21 genaamd het ‘Huys van de 21e eeuw’. Verschillende groepen inwoners kunnen in dit Huys samenkomen en recreëren. Het plan omvat dan ook vier pijlers: ontmoeten, recreëren, samenwerken en verbinden. Tijdens de sessie meldde wethouder Sedee dat het initiatief om een aantal redenen stil ligt. D66 vindt het van groot belang dat actief uitvoering wordt gegeven aan de wensen van de jongerengemeenteraad. Raadslid Demi van der Veldt stelde daarom schriftelijke vragen.

6 april 2023 wordt over het raadsvoorstel gestemd.