Park21: een belangrijke groene buffer

D66 is altijd voorstander geweest van de ontwikkeling van Park21. Daar is de afgelopen jaren dan ook al veelvuldig in de gemeenteraad over gesproken. Het is een zeer langdurig traject waarbij het gebied tussen Hoofddorp en Nieuw-Vennep een belangrijke functie als groene en recreatieve buffer voor onze gemeente vervult.

Voortgang
Dat er wordt afgezien van de grootschalige leisure plannen uit het verleden vinden wij een goede zaak. Maar inmiddels is het april 2021 en is het nog steeds niet duidelijk wat er dan wel kan in Park21. Ten opzichte van een jaar geleden zijn we als gemeente te weinig opgeschoten. Veel staat op een laag pitje, od zelfs helemaal stil.  De vertraging in de oplevering van de milieu effect rapportage (mer) zorgt er ook voor dat niemand iets kan beginnen of ontwikkelen.
Noodzaak van een groene en recreatieve bestemming voor onze inwoners

D66 ziet Park21 als een noodzakelijke groene buffer als tegenhanger van de verstedelijking in onze gemeente en zeker ook in de Metropool Regio Amsterdam. Het park moet een plek zijn  waar innovatie hand in hand gaat met een transitie naar duurzame landbouw. Waar plek is voor een voedselbos, een tiny forest en het Geboortebos. Dat laatste is door ons als raad al in 2019 aangenomen als motie. Maar er is nog geen boom geplant.
We zijn dan ook uiterst kritisch op de voortgang van het college. Nu gaan we voor de zomer verder praten als raad met dan eindelijk een concept mer. Dan kunnen we keuzes maken, kijken waar we kunnen versnellen qua ontwikkeling en duidelijkheid bieden aan al die ondernemers, boeren en inwoners die belang hebben bij een duidelijke koers van de gemeente Haarlemmermeer.

Kijken naar wat wel kan is wat ons betreft hierbij de grootste katalysator om de invulling van het park eindelijk eens van de grond te krijgen. En niet alleen wij zijn kritisch, ook D66 Noord-Holland heeft vragen gesteld over het uitblijven van de voortgang.