Op weg naar zero waste

Op vrijdag 26 november werd D66 tijdens een online werkbezoek bij Meerlanden meegenomen in de wereld van ons grondstoffenverbruik.
Van het afvoerputje naar het hart van de verspillingsvrije economie
Waar Meerlanden in het verleden zich vooral bezig hield met het verbranden en afvoeren van ons afval, bestaat op dit moment hun werk vooral uit duurzaam omgaan met alle ingezamelde grondstoffen. En dat doen ze vooruitstrevend door bijvoorbeeld na te denken over welke grondstoffen uit gebruikte luiers gehaald kunnen worden, en door mensen, die bijvoorbeeld een leerwerkplek goed kunnen gebruiken, de ingezamelde elektrische apparaten te laten demonteren voor hergebruik van de verschillende onderdelen.

Inzamelbeleid heeft wel degelijk effect
Van ons GFT afval maakt Meerlanden compost dat rechtstreeks bij onze lokale boeren op het land terecht komt. De warmte die daarbij vrij komt gaat naar de Arendshoeve. Het gebruikte water wordt hergebruikt door de onderhoudswagens om bijvoorbeeld onze openbare prullenbakken mee te reinigen. Kortom met al onze groente, fruit en tuinafval die wij in de GFT bak gooien worden lokaal hele mooie dingen gedaan en grondstoffen uitgespaart. Ons PBD (plastic, blik en drinkpakken) afval wordt weer landelijk verzameld en van daaruit gebruikt voor het maken van nieuwe kunststof producten.

Meten van de impact
In plaats van een slimme volger, loopt Meerlanden samen met een aantal collega organisaties voorop. Ze proberen dingen uit door samenwerkingsverbanden aan te gaan. Zo werkt Meerlanden bijvoorbeeld samen met Impact Institute aan een grondstoffenkompas om inzichtelijk te maken wat de uiteindelijke effecten zijn van wat ze doen. Nu wordt vooral nog gemeten in hoeveelheden (zoveel kilo’s restafval bijvoorbeeld) of soms ook in de kwaliteit. Maar het is nog veel belangrijker om al die besparingen of hergebruik te kunnen vertalen in de daadwerkelijke impact. Bijvoorbeeld op onze CO2 uitstoot of onze luchtkwaliteit.

VANG, vaak even wennen, maar dan draag je ook echt bij
Het doel van VANG (Van Afval naar Grondstof) is om de afvalscheiding te verbeteren en het restafval per inwoner te verminderen. Iedere gemeente is daarin autonoom en mag dit op haar eigen manier invullen. In Haarlemmermeer zijn we hier pas net mee begonnen. De laagbouw in onze gemeente heeft sinds kort drie rolemmers voor de deur om het scheiden van ons afval te bevorderen: eentje voor PBD, eentje voor GFT en een kleinere emmer voor restafval. Meerlanden heeft via de andere gemeentes al langer ervaring opgedaan. Wat blijkt: Inwoners moeten altijd even wennen. Maar zodra ze ervaren dat je eigenlijk heel weinig restafval overhoudt als je je GFT (inclusief je etensresten) en het PBD scheidt, dan zijn ze al snel om.
Wel hebben we hier een wereld te winnen! Op dit moment bestaat nog 40% van ons restafval uit GFT resten en 50% van het volume van ons restafval uit PBD. Allemaal afval dat we als grondstof kunnen gebruiken.

Van service naar advies
Het werk van Meerlanden verschuift steeds meer van service verlening naar de fase ervoor: adviseren van de gemeente of een bedrijf bij de mogelijkheden en inrichting van hun afvoer van reststromen.