Onderzoek Follow The Money en Jeugdzorgtekorten

D66 heeft schriftelijke vragen gesteld naar aanleiding van het bericht “Jeugdzorgtekorten van gemeenten: een miljardenschip in de mist” van Follow the Money.  Opnieuw wordt in dit artikel een sterk appel op gemeenten gedaan om aan te sluiten bij het FTM data-onderzoek naar tekorten in de jeugdzorg. FTM stelt dat “Door de gegevens van gemeenten te combineren met die van de zorgaanbieders, ontstaat er een database waarmee journalisten en
(gemeente-)ambtenaren zelf geldstromen en tekorten kunnen opsporen. Het is een hulpmiddel om zorgcowboys te ontmaskeren en om meer inzicht te krijgen in gemeentelijke geldstromen” en “Follow the Money kijkt waar en hoe tekorten ontstaan en hoe geldstromen lopen, zowel bij gemeenten als aanbieders”.

Ook Haarlemmermeer heeft een verzoek gehad echter heeft Haarlemmermeer heeft dit verzoek afgewezen met als argument dat de privacy van de gegevens onvoldoende gewaarborgd werden. Desondanks hebben 20 gemeenten wél mogelijkheden gezien bij te dragen aan het onderzoek. Dit laatste gegeven, plus het feit dat ook Haarlemmermeer inmiddels met forse tekorten kampt (hetgeen ten tijde van het eerder verzoek nog niet bekend/aan de orde was) maakt dat D66 de schriftelijke vragen stelt.