Nieuws met twee gezichten

Vertrek Demi van der Veldt

Per 9 juni 2024 zal zeer gewaardeerd raadslid Demi van der Veldt onze fractie verlaten. Zij verhuist naar een andere gemeente.

Een woning de basis voor een bestaan

In haar ontslagbrief stelde Demi dat een woning de basis is om een bestaan op te bouwen. Helaas is het haar niet gelukt om een betaalbare woning te vinden in Haarlemmermeer.

”Een aanzienlijk deel van onze inwoners kampt met dezelfde uitdagingen. Dat zoveel jongeren vertrekken uit Haarlemmermeer omdat zij geen huis kunnen vinden, dat raakt mij diep en nu ben ik er zelf een.” aldus Demi van der Veldt.

Aan de raad

Veel leden van de raad hebben zich hard gemaakt voor betaalbare woningen in onze gemeente en daarvoor is Demi hen dankbaar.

Via deze weg wil zij een beroep doen op de raad om de komende twee jaar goed te gebruiken om het verschil te blijven maken.

”Blijf werken aan gelijke kansen op de woningmarkt, heroverweeg het
burgerberaad om het vertrouwen in de lokale democratie weer op te bouwen, waak voor ethisch beleid door middel van een ethische commissie, zet in op het behalen van de klimaatdoelen en zet, bij de komende verkiezingen, allemaal een 16-jarige hoog op de lijst. En
zorg dat iedereen die in Haarlemmermeer woont zich ook welkom voelt
”.

De volgende generatie

De afgelopen twee jaar heeft Demi zich hard ingezet voor al onze inwoners, maar in het bijzonder voor onze Haarlemmermeerse jongeren. Zo was Demi actief als ambassadeur voor de jongerengemeenteraad waar, mede dankzij haar inzet, bij de volgende verkiezingen 16-jarige mogen functioneren als fractie assistent.

Op 17 april 2024 heeft Demi van der Veldt de laatste vergadering van de Jongerengemeenteraad (JGR) bijgewoond. Zelf was zij het eerste raadslid die in de JGR heeft gezeten en nu in de raad zit. Na afloop van de vergadering van de JGR is waardig afscheid van Demi genomen.

”Het was mooi om de afgelopen twee jaar als ambassadeur van de JGR de schakel te zijn geweest tussen hen en de raad. Wij hebben hun voorstellen in de raad ingebracht en hard voor deze voorstellen gevochten. Dat hun voorstel dat jongeren straks al vanaf 16 jaar op de kieslijst mogen is aangenomen, daar ben ik het meest trots op. Dat hebben ze toch maar even voor elkaar gekregen. Het afscheid was een heel bijzonder moment” Aldus Demi van der Veldt.

Dankwoord

Ondanks het feit dat Demi nog niet vertrokken is, dringt de boodschap ook langzaam maar zeker door bij de fractie en het bestuur. Wij zijn als partij onwijs blij voor Demi en haar partner dat het hen gelukt is om een prachtige woning te vinden. Uiteraard is er ook de teleurstelling, omdat wij een geweldig raadslid, maar bovenal een prachtig persoon ‘verliezen’. Wij zijn Demi onwijs dankbaar voor haar positieve bijdrage van de afgelopen tijd en wensen haar veel geluk toe.

Lees hier de ontslagbrief van Demi.