Natuurvisie 2040: drie amendementen

Donderdag 17 juni is de Natuurvisie 2040 in de gemeenteraad besproken. Er is een prachtige natuurvisie opgesteld waar we ons volledig in kunnen vinden. We vinden echter ook dat het belangrijk dat we nu concrete stappen gaan nemen om de biodiversiteit te vergroten waar mogelijk; daarvoor heeft D66 donderdag 24 juni samen met Groenlinks drie amendementen ingediend. Meedoen aan het initiatief van ‘maai mei niet’ bijvoorbeeld zorgt ervoor we juist in de maand mei planten in bloei kunnen laten komen voor bijen en andere insecten.

Ook willen we iets doen aan de invasieve exoten zoals de Amerikaanse rivierkreeft, de halsbandparkiet en de Japanse duizendknoop.  Exoot, omdat deze soorten niet op eigen kracht maar door de mens in Nederland terecht zijn gekomen. Invasief, vanwege hun explosieve verspreiding en de negatieve gevolgen daarvan voor natuur, volksgezondheid, veiligheid en economie. Deze dieren horen niet in Haarlemmermeer en verdringen juist onze inheems planten en dieren.
Tenslotte is het instellen van een groencommissie een mooie verrijking voor de gemeente, op deze manier kan er gevraagd en ongevraagd advies worden gegeven over natuurvraagstukken.