Motie “Werk dat betaalt is voor iedereen winst behaald” toch nog aangenomen!

Een inwoner die een bijstandsuitkering ontvangt op grond van de Participatiewet heeft weinig financiële motivatie om parttime te werken. Het salaris dat verdiend wordt, moet direct ingeleverd worden (officieel: wordt verrekend met de uitkering). Dat is erg spijtig want er zijn signalen dat parttime werk met behoud van een deel van de uitkering, winst op levert op allerlei (zorg) domeinen. Zo wordt sneller doorgestroomd naar een volledige baan, wordt minder beroep gedaan op schuldhulpverlening, minder aanspraak gedaan op WMO-voorzieningen en zelfs op de kosten van Jeugdzorg zou een positief effect bestaan. Dit nog los van de psychosociale “winst” als een groter gevoel van eigenwaarde en het gevoel mee te tellen.
Alle reden dus om te onderzoeken of de Participatiewet mogelijkheden heeft om uitkeringsgerechtigden met een parttime baan, een deel van het salaris te laten behouden. Verschillende gemeenten, waaronder Wageningen en Rotterdam hebben mogelijkheden gevonden en werken hier al mee.
Onze motie roept op om te onderzoeken hoe deze gemeenten dit doen en of een dergelijke aanpak ook voor Haarlemmermeer zinvol zou kunnen zijn. In oktober 2020 hebben we de motie voor het eerst ingediend maar aangehouden wegens onvoldoende steun, onder meer vanuit het college. Op 1 juli 2021 was het college wel overtuigd van de zinvolle mogelijkheden van deze motie en werd deze omarmd. Met grote meerderheid is de motie aangenomen!  Een klein succes dus op een verder nogal treurige Voorjaarsrapportage.