Motie over besteding steunmaatregelen Rijk aan lokale culturele infrastructuur

D66 en GroenLinks hebben donderdagavond 1 april de motie ‘money can be a friend’  ingediend. De lokale culturele infrastructuur verkeert in zwaar weer en daarom dienen middelen vanuit het rijk bedoeld voor lokale culture infrastructuur hier ook voor gebruikt te worden. De motie verzoekt het college om in overleg met lokale culturele instellingen op korte termijn te komen tot een verdeling van de betreffende middelen en met de lokale culturele instellingen in overleg te gaan over een lokaal en kostenbeperkt festival dat het einde van de coronacrisis en de opening van ons lokale culturele leven markeert.
Fractievoorzitter Gerdien Knikker: “De lobby vanuit horeca en ondernemers is goed zichtbaar waardoor de cultuur sector soms meer in de luwte komt. Maar juist voor al die instellingen, de makers en de kunst docenten is deze motie bedoeld. Geld voor cultuur hoort bij cultuur terecht te komen.”