Laat de geschiedenis leven!

D66 heeft samen met HAP en CDA schriftelijke vragen gesteld over het algemeen historisch bewustzijn van onze inwoners.

Algemeen historisch besef

Uit onderzoek blijkt dat het algemeen historisch besef van Nederlanders laag is.

”Wat de fracties van D66, HAP en CDA betreft ligt hier een rol voor de gemeente om inwoners meer (lokaal) historisch bewustzijn te geven om verbindingen te kunnen leggen tussen verleden, heden en toekomst. Dit draagt bij aan de vorming van een eigen identiteit en stimuleert een creatieve en onderzoekende houding voor jong en oud. Bovendien zorgt geschiedeniskennis voor positievere houdingen ten aanzien van andere groepen Nederlanders, wat weer kan zorgen voor minder racisme en discriminatie in Haarlemmermeer.”

Schriftelijke vragen

D66, HAP en CDA zien dat de gemeente initatieven neemt die te maken hebben met bewustwording van onze geschiedenis. Wij vragen ons echter af of dit voldoende is. Raadslid Demi van der Veldt stelde daarom namens D66 de volgende vragen:
1.     Is het college bekend met het niveau van algemeen historisch besef van onze inwoners?
2.     Wat doet het college al om ervoor te zorgen dat het algemeen historisch besef van onze inwoners op niveau blijft of komt?
3.     Is het college het met de fracties van D66, HAP en CDA eens dat het een goed idee is om op zoek te gaan naar een leuke en praktische manier om onze inwoners (jong en oud) te leren over de geschiedenis, bijvoorbeeld door middel van een app, een challenge of een dag van de geschiedenis?

Beeld: Demi van der Veldt