Schriftelijke vragen: Onderwijsachterstanden

Kansengelijkheid

Kansengelijkheid begint bij een kansrijke start voor ieder kind. Daarvoor is het beste onderwijs voor alle kinderen in Haarlemmermeer nodig.

NPO

De gemeenteraad heeft op 25 januari 2024 samen met schoolbesturen van het primair en speciaal onderwijs gesproken. Hier is onder andere gesproken over onderwijsachterstanden en de behoefte aan financiële middelen, omdat het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) in 2022/2023 is afgelopen.

Achterstanden voorkomen en verhelpen

Gemeenten en scholen hebben een gezamenlijk doel om (taal)onderwijsachterstanden te voorkomen en te verhelpen en alle financiële middelen kunnen hierbij helpen. Er is sprake van een gezamenlijk beleidsdoel, namelijk beleidsdoel B van het programma maatschappelijke ontwikkeling: ‘onze jonge inwoners ronden een opleiding af die past bij hun mogelijkheden en ontwikkelen maximaal hun talent’. Gemeenten krijgen bovendien financiële middelen van het rijk om goed onderwijsachterstandenbeleid te voeren. Hiermee wordt onder meer voor- en vroegschoolse educatie (VVE) gefinancierd, waarbij kinderen spelenderwijs leren en met speciaal ontwikkelde programma’s achterstanden in taal of de brede cognitieve ontwikkeling worden verholpen.

Wat D66 betreft vraagt de aanpak van (taal)onderwijsachterstanden bij alle doelgroepen om structurele aandacht omdat dit de
kansengelijkheid onder Haarlemmermeerse kinderen vergroot.
D66 stelt daarom graag een aantal vragen. Deze vragen kun je hier lezen.