Kaders voor digitalisering

Digitalisering biedt kansen maar het brengt ook risico’s, van bijvoorbeeld privacy, met zich mee. Wat D66 betreft moeten we daarom ook beleid maken en kaders meegeven. Een voorbeeld van zo’n kader kan zijn dat techniek in dienst moet staan van mensen in plaats van andersom. Wat D66 betreft is het een goed idee om dit beleid te schrijven in een werkgroep vanuit de raad. Raadslid Sophie van de Meeberg deed, namens D66, het woord over dit onderwerp. De hele vergadering is hier terug te zien.