Luit Buurma juni 2023 Beeld: Harvey van Diek

Plotseling is ons inspirerende en enthousiaste lid Luit Buurma overleden. We zullen zijn beschouwingen en zijn drive enorm missen.

Luit was net lid geworden van D66 toen hij de voorzittershamer op zich nam. Dat was nodig omdat de afdeling een moeilijke periode doormaakte. Ook was het de tijd van de fusie tussen de gemeentes Haarlemmermeer en Haarlemmerliede en Spaarnwoude. Daar hoorde ook de fusie van twee afdelingen bij. Ook heeft hij toen met zijn bestuur de eerste gemeenteraadsverkiezingen van de fusiegemeente begeleid.

Naast zijn rol als voorzitter heeft hij vooral een rol in de landelijke D66 themagroep duurzaamheid gespeeld. Hij was een van de trekkers van het streven ecocide in de wet te krijgen. Daartoe heeft hij ook samenwerking tot stand gebracht tussen landelijk actieve D66-ers met Samira Rafaela met haar medewerkers van het Europese parlement.

Als onderdeel van de samenwerking met onze Europese delegatie was een memorabele excursie naar Brussel door Luit georganiseerd met een behoorlijke delegatie van onze afdeling.
Luit had nog veel te verwezenlijken inzichten en ideeën over wat er op het gebeid van ecocide zou moeten gebeuren. In het bijzonder wilde hij dat uitwerken voor de luchthaven Schiphol.

Laten we het ‘rebelse filosofisch ecologische gedachtengoed’.in de woorden van de weduwe van Luit warm houden.

Het bestuur van D66 Haarlemmermeer-Aalsmeer