Huisvestingsproblematiek onder huisartsen

D66 heeft samen met VVD en ChristenUnie-SGP schriftelijke vragen  ingediend over de huisvestingsproblematiek onder huisartsen in Hoofddorp. 

Beeld: Thirdman via Pexels

Hoge nood

Door een huisarts uit Haarlemmermeer is aangegeven dat er sprake is van hoge nood onder huisartsen in Hoofddorp. Vier praktijken moeten op (zeer) korte termijn verhuizen. Andere praktijken zouden graag uitbreiden, onder meer met een Praktijkondersteuner, maar ruimte daarvoor ontbreekt. In totaal betreft dit huisartsenzorg voor ruim 10.000 inwoners van Hoofddorp.

Een oplossing

Het acute probleem zou volgens de huisartsen opgelost kunnen worden door middel van het plaatsen van porto cabins op tijdelijke locaties. Een drietal locaties is aangedragen (de voormalige Emmaschool, de voormalige parkeergarage bij het Raadhuis en de locatie Binnenweg). Op alle locaties zou afwijzend gereageerd zijn met als argument dat de gemeente haar eigen (her)ontwikkelingen niet wil frustreren.