Grote tekorten sociaal domein

Een mooie start van een gezamenlijke zoektocht, zo zou raadslid Charlotte van der Meij  de eerste twee sessies over de tekorten in het Sociaal Domein willen typeren. Het is meer dan duidelijk dat er geen “makkelijke” oplossingen zijn. Dit blijkt uit ervaringen uit het land en uit meerdere onderzoeken, bijvoorbeeld uit dit onderzoek van AE&F Stelsel in groei (aef.nl). De onderzoekers stellen dat gemeenten, ook mét stevige bezuinigingen, nog altijd een tekort zullen houden op de uitgaven in het Sociaal Domein. En dat dit tekort zich vooral voordoet in de Jeugdzorg.
Ofwel, Den Haag moet over de brug komen met meer geld, dat kan onmogelijk anders. Helaas zijn de onderhandelingen daarover op dramatische wijze stukgelopen. Kabinet geeft gemeenten geen enkele euro extra voor jeugdzorg – Binnenlands Bestuur
Nog een paar opvallende resultaten van dit onderzoek:
Het breed inzetten op preventie en vroegsignalering leidt niet (zoals verwacht) tot besparingen in de Jeugdzorg. Mogelijk wel tot besparingen in andere wetten.

Een budgetplafond, waar ook Haarlemmermeer op in wil gaan zetten, leidt niet tot besparingen. Dit omdat in veel gevallen het budget uiteindelijk toch verhoogd wordt, of omdat cliënten bij andere zorgaanbieder worden ondergebracht. Zorgaanbieder maken in ieder geval geen andere afweging met betrekking tot uitstroom. En juist die uitstroom is zo belangrijk want:
De toename in de Jeugdzorg wordt niet zozeer veroorzaakt door een toename van de instroom, maar vooral doordat er te weinig uitstroom is.
Juist op dit laatste punt probeert D66 Haarlemmermeer al lange tijd voet aan de grond te krijgen bij de collega’s. Ons geroemde Haarlemmermeers Model werkt als volgt: wettelijk verwijzers of consulenten van de gemeente beoordelen of iemand zorg of ondersteuning nodig heeft. De zorgaanbieder mag vervolgens zelf bepalen hoeveel zorg en hoe lang die zorg nodig is. De zorgaanbieders hebben er dus belang bij om een cliënt niet uit te laten stormen! De gemeente betaalt immers door zolang de zorgaanbieder aangeeft dat dit noodzakelijk is.

Het zou dus zo maar kunnen dat ons Haarlemmermeers Model bijdraagt aan de vertraagde uitstroom en daarmee oplopende kosten. En hoewel D66 lange tijd nagenoeg als enige riep om onderzoek en een mogelijke wijziging op dit punt lijkt het nu dat meer partijen tot de realisatie komen dat onderzoek op zijn minst noodzakelijk is. Een mooie uitkomst wat D66 betreft!