Afwegen van publieke waarden? Ja!

Raadslid Demi van der Veldt deed donderdagavond een sessie over de visie over digitalisering. Een zeer belangrijk onderwerp wat raakt aan belangrijke publieke waarden zoals vrijheid,  kansengelijkheid en veiligheid. Want hoewel digitalisering kansen biedt, brengt het ook risico’s met zich mee.

Demi van der Veldt: ‘Ik maak mij zorgen over de ethische risico’s. Daarom moet er ten eerste geïnvesteerd worden in de vaardigheden van ambtenaren om publieke waarden af te wegen. Bovendien moet er wat ons betreft een ethische commissie komen in Haarlemmermeer. Een ethische commissie adviseert over morele en ethische vraagstukken op bijvoorbeeld het gebied van digitalisering en dienstverlening. Denk bijvoorbeeld aan adviezen over nieuwe technologieën of innovatief gebruik van data’’.

Uit de sessie bleek dat de raad zich niet geheel bewust is van de rol en mogelijkheden van een ethische commissie. Daarom hebben wij het college voorgesteld om een informatieve bijeenkomst te organiseren over de mogelijkheden om in Haarlemmermeer een ethische commissie in te stellen. Waar kan zo’n ethische commissie bijvoorbeeld over adviseren en wie zit er in? En welke vorm voor een ethische commissie past bij Haarlemmermeer? En goed nieuws, de raad stemde hier unaniem mee in!