Denk mee met D66 over toekomst Haarlemmermeer

D66 roept inwoners en organisaties om mee te denken over de toekomst van Haarlemmermeer.  D66 vindt het belangrijk dat inwoners en organisaties betrokken worden bij de plannen voor de gemeente. Bij het schrijven van een nieuw verkiezingsprogramma horen wij graag hoe inwoners en organisaties naar de toekomst van de gemeente kijken.

Verkiezingen 2022
Op 16 maart 2022 zijn er verkiezingen voor een nieuwe gemeenteraad. D66 Haarlemmermeer bereidt zich nu al voor op de toekomst en is gestart met het schrijven van een nieuw verkiezingsprogramma. Om dat goed te doen is een helder inzicht nodig wat er speelt in Haarlemmermeer. Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen, hoe ziet de toekomst eruit, wat zijn de grote problemen en de kleinere ergernissen en hoe zou een oplossing eruit kunnen zien?

Informatie ophalen
Daarvoor zoekt de afdeling informatie en ideeën over wat er in de gemeente leeft. Inwoners, instellingen en bedrijven worden uitgenodigd in een (zoom) gesprek of email van gedachten te wisselen met de programmacommissie. De bedoeling is een zo breed en zo goed mogelijk beeld te krijgen van de  wat er speelt en waar de knelpunten liggen. Wat mist Haarlemmermeer? Zo ontstaat een programma dat er werkelijk toe doet. De oproep beperkt zich zeker niet tot D66-leden maar richt zich tot iedereen in onze gemeente. Immers, samen zijn wij Haarlemmermeer.

Samen met Haarlemmermeer
D66 wil de komende maanden samen met maatschappelijke organisaties, bedrijven, belangengroepen en inwoners aan de slag. Heeft u als persoon of organisatie, op basis van uw deskundigheid of interesse, belangstelling om met ons te praten, neem dan contact op met Frank Backer [email protected], die het opstellen van het programma coördineert.