De kantorenmarkt: verduurzaming en versoepeling regelgeving

Corona als katalysator voor meer kwaliteitseisen op het gebied van duurzaamheid op de post-corona kantorenmarkt; een uitkomst die D66 zeker verwelkomt. We pleiten hier immers al jaren voor.
Want de trend is duidelijk: er is minder behoefte aan een kantoorplek om enkel nog te werken, meer behoefte aan ontmoeting en menging van functies. Het kantoor moet (ook) als bureauwerk meer concurreren met de thuiswerkplek. De kwaliteit en uitstraling van het pand, de functies en aantrekkelijkheid van een groene omgeving en goede bereikbaarheid met auto en OV worden nog belangrijker.

Daar moeten we op in spelen als gemeente om onze concurrentiepositie in de regio te versterken. We weten dat innovatieve bedrijven vanwege krapte op de arbeidsmarkt andere eisen stellen aan een locatie dan een willekeurig midden- en kleinbedrijf. Dus als we deze werkgelegenheid willen aantrekken en faciliteren dan moeten we daar als gemeente iets te bieden hebben. Zeker als we minder afhankelijk willen zijn van de luchthaven Schiphol en economische diversificatie echt optimaal willen benutten.

Versoepeling van regelgeving
Het afgelopen jaar is de leegstand van kantoren iets afgenomen, maar met 15% nog steeds aanzienlijk. We zien als D66 hier kansen om met de inzet op transformatie een verruiming van de speelruimte voor Beukenhorst Oost en Schiphol-Rijk vorm te geven. D66 pleit hier dan ook voor een versoepeling van regelgeving om ruimte te bieden aan sportscholen, horecavoorzieningen of kinderopvanglocaties. Dat verandert de dynamiek en komt dus ook ten goede aan onze toekomstbestendige vestigingsklimaat. En dus ook aan de afname van leegstand. Zie deze gebieden als een soort proeftuin waarin we de nieuwe eisen aan kwaliteit een impuls kunnen geven.
Fractievoorzitter Gerdien Knikker: ”We moeten scherp zijn en keuzes maken over hoe we onze kantorenlocaties toekomstbestendig en aantrekkelijk maken. Samen met de ondernemers en ontwikkelaars moeten we als gemeente op zoek naar wat er wel mogelijk is.”