Dakloosheid bij jongeren uit de jeugdzorg

Uit cijfers van het Leger des Heils blijkt dat het aantal dakloze jongeren van 18 tot 22 van november 2021 tot november 2022 met 50 procent is gestegen. Het Leger des Heils vreest bovendien dat lang niet alle dakloze jongeren in beeld zijn bij opvangorganisaties omdat zij bijvoorbeeld van vriend naar vriend trekken en daar op een bank slapen.

Volgens de hulporganisatie heeft de stijging onder jongeren niet alleen te maken met de huizencrisis, maar ook met de overgang tussen jeugdzorg en de hulp die aan volwassenen wordt geboden. Voor veel jongeren in de jeugdzorg is de dag van hun achttiende verjaardag dan ook geen leuk feest, maar een grote zorg. Dit is namelijk de dag dat jeugdzorg wegvalt en volwassenenhulp is dan nog niet direct beschikbaar. Dit heeft soms
desastreuze gevolgen.

Wat D66 betreft moeten we kwetsbare jongeren niet zomaar loslaten op hun achttiende verjaardag. We moeten dakloosheid en schulden voorkomen door jongeren die dat willen verlengde jeugdzorg te bieden. Raadsleden Demi van der Veldt en Carin Smand stelden schriftelijke vragen.