D66 weigert halvering groen bij nieuwbouw, Coalitie houdt de schone schijn op.

Afgelopen gemeenteraad werd er gestemd over twee voorstellen die de hoeveelheid groen bepaalden bij nieuwbouw. Er is in het verleden afgesproken dat er voor elke nieuwbouw woning die erbij komt 400m2 groen erbij komt bovenplans. Dat wil zeggen buiten het direct woningbouwplan  op een plek in de polder om te recreëren. En er is komende jaren op grote schaal nieuwbouw van woningen gepland. Met forse uitbreidingen bij Lisserbroek, Cruquius, Hoofddorp en Nieuw-Vennep. 

Echter in beide voorstellen `schaalsprong wonen` en “visie op recreatie en grootschalig groen”, werd wel de ambitie genoemd om die 400m2 te realiseren, maar tegelijkertijd werd er plots geprioriteerd, omdat er te weinig geld zou zijn. Er werd toch uit gegaan van realisatie van slechts 200m2 per nieuwbouw woning, tenzij men extra geld zou krijgen via subsidies en dergelijke.

Voldoende groen is essentieel

Wat D66 betreft is voldoende groen essentieel en niet iets om zo maar plots te halveren. Juist nu de prijzen van nieuwe woningen nog nooit zo hoog zijn geweest, moet het zeker mogelijk zijn om vanuit al die dure nieuwbouw woningen voldoende groen te realiseren. Een meerderheid van partijen leek voor behoud van die 400 norm. 

Amendementen

D66 heeft samen met Groenlinks, CU-SGP, Een Haarlemmermeer, Gezond Hlmr, twee amendementen ingediend om het aan te passen. Helaas werden deze weggestemd door HAP, CDA, Pvda en VVD. Daarna werd het voorstel met de genoemde halvering aangenomen door deze partijen en Forza. Voor de schone schijn werd daarna door de coalitie wel een motie ingediend die opriep om de norm toch te halen. Dat deed ons erg denken aan ms. Bouquet van de klassieke Engelse serie “keeping up appearances”. Kent u die nog? Die deed erg de best om de schone schijn op te houden. Maar ondertussen is het voorstel die een halvering van het groen als uitgangspunt neemt gewoon aangenomen. D66 heeft tegen dit voorstel gestemd. Onze gemeente met zijn huidige en vele nieuwe inwoners verdienen beter!

Beeld: Demi van der Veldt