De aanwezigheid van PFAS in de bodem in Nederland leidt begrijpelijk tot groeiende maatschappelijke zorgen. Zeker als het gaat om potentiële gezondheidsrisico’s en de impact op het milieu deelt D66 deze zorgen. PFAS zijn zeer persistent en breken nauwelijks af, wat betekent dat ze zich ophopen in de bodem, water en uiteindelijk in de voedselketen. 
 
Daarom benadrukken we ook het belang van preventie, transparantie en innovatie om de impact van deze stoffen op het milieu en de volksgezondheid te beperken. We roepen het college op tot transparantie en samenwerking met alle betrokken partijen zoals het Omgevingsdienst (OD), de GGD en het Hoogheemraadschap. Regelmatige monitoring en rapportage over de kwaliteit van de bodem en het grondwater moeten actief gedeeld worden onze inwoners in Badhoevedorp. Transparantie zorgt voor vertrouwen.

Grondwasinstallatie en Gezondheid
 
D66 steunt het initiatief voor het ontwikkelen van zuiveringstechnologieën die PFAS uit de grond en het water kunnen verwijderen. Het is goed dat Schiphol hier haar verantwoordelijkheid pakt om PFAS te verwijderen en de kosten op zich neemt hiervoor.
 
Door de vervuilde grond te wassen kan straks 80% van deze grond opnieuw gebruikt worden. En met innovatie dat van de resterende 20% slib er bakstenen gemaakt worden sluiten we ook deze keten. Dat is de toekomst wat D66 betreft.
 
Dan de locatie zelf. Sinds 2013 wordt er al PFAS opgeslagen op deze locatie. Constante monitoring door het OD en onderzoeken naar de bodemkwaliteit hebben aangetoond dat er geen verspreiding van PFAS in het gebied heeft plaatsgevonden. Dat stelt ons enigszins gerust, maar neemt niet weg dat monitoring en transparantie de komende periode zeer gewenst is.
 

Zorg over Waterkwaliteit
 
De kwaliteit van het water is een belangrijk onderwerp voor de volksgezondheid. Hoewel op de veelgestelde vragen pagina van het OD over dit onderwerp staat dat bij Rijnland gevraagd is om reactie op hun monitoring van het water ontbreekt dit tot op heden. Dat vindt D66 toch wel bijzonder. Duidelijkheid over  de waterkwaliteit is nodig om de gezondheid en het welzijn van onze inwoners te waarborgen. Wij vragen het college om actief kennis over PFAS te delen en Rijnland specifiek te verzoeken de kwaliteit van het water in dit gebied te monitoren.
 
De toezeggingen die het college heeft gedaan naar aanleiding van onze vragen:
 
–            Er wordt gekeken of het mogelijk is om de bodemkwaliteitskaart eerder beschikbaar te maken zodat deze actueel is voordat de definitieve aanvraag voor een verklaring van geen bedenkingen volgt.
 
–            Het college gaat navraag doen bij het Hoogheemraadschap over de kwaliteit van het water en stuurt op het delen van gegevens met alle relevante instanties
 
–            Het college gaat navraag doen of inwoners uit Badhoevedorp ook de mogelijkheid kunnen krijgen om hun bloed te laten testen op PFAS zoals ook in Zuid-Holland gebeurd bij inwoners in de nabijheid van Chemours. Het Ministerie van I&W coördineert dit.
 
Met deze toezeggingen is het voor D66 op dit moment voldoende. We volgen dit dossier nauwgezet en zullen bij de definitieve aanvraag van de VVGB bovenstaande toezeggingen naast de aanvraag leggen.