D66 is voor duurzame energieopwekking bij zonnepark langs A9

Op 24 mei 2020 is er een beleidskader door de raad vastgesteld, dat zegt waar en op welke voorwaarden zonneakkers geplaatst mogen worden, met in het achterhoofd de opgave waaraan wij als gemeente moeten voldoen om duurzame elektriciteit op te wekken.

Op 23 september heeft de raad gesproken over een verklaring van geen bedenkingen (VVGB) voor de aanvraag van een project ten noorden van de A9 tussen het knooppunt Rotterpolderplein (A9/A200) en het knooppunt Raasdorp (A9/A5). D66 is positief over het afgeven van de VVGB.
Het project waar de raad specifiek over sprak, is al sinds 2012 in ontwikkeling, heeft bijzonder uitgebreide participatie doorlopen, is meerdere malen aangepast naar aanleiding van die participatie en voldoet aan een ongelooflijke hoeveelheid voorwaarden die wij als raad en de gemeente opleggen.  Er zijn twee punten waaraan het project de kaders overschrijdt (en waarom dit dus aan de raad wordt voorgelegd); de grond waarop het gepland is, heeft nu nog de bestemming “agrarisch” en een deel van het zonnepanelenpark gaat (op een klein punt) buiten de grenzen van het gebied dat de raad heeft aangewezen als geschikt. Het stuk land dat daarmee toch bebouwd gaat worden met zonnepanelen, is niet geschikt voor landbouw, omdat de ondergrond te zwak is voor een trekker.

D66 is daarom van mening dat het geen probleem is om daar zonnepanelen te plaatsen.  Omdat er sprake is van lokaal eigenaarschap, de ontwikkelaars garanderen dat mensen in omliggende dorpen met voorrang kunnen verdienen aan het project door een obligatiefonds en zij korting krijgen op de opgewekte stroom, juicht D66 dit project van harte toe. De zonneweide is vanaf het dorp en de snelweg niet te zien, omdat er voldoende (hoog) groen omheen wordt gezet, de biodiversiteit wordt niet benadeeld en we zijn als gemeente een stapje dichter bij de opdracht die het Rijk ons heeft gegeven om veel duurzame stroom op te wekken.