Cultuur voor iedereen

Cultuur is van iedereen, voor iedereen en voor iedereen anders.
Het was goed dat de raad de evaluatie en actualisatie van het cultuurbeleid weer fysiek in de raadszaal kon bespreken op 20 mei. Cultuur staat bij D66 hoog in het vaandel. We zijn blij met de 7 accenten die het college voorstelt. Een paar punten springen er voor ons uit:
Het is mooi dat onze instellingen zoals de Meerse, Bibliotheek, Duycker, Cruquiusgemaal en de forten zo goed bezocht worden. En tegelijkertijd dat juist ook de kleinschalige amateurverenigingen hoge bezoekers aantallen kennen. Een gezonde dynamiek in het aanbod! En dat wordt volgens de enquête onder de inwoners ook bevestigd met 64% tevredenheid.
Cultuureducatie en innovatie
D66 wordt blij van de grote rol die cultuureducatie op onze scholen heeft. En dat hier ook innovatie hoog in het vaandel staat met bijvoorbeeld het blended learning  in muziekonderwijs. Het lijkt ons goed en belangrijk om te kijken hoe er buiten schooltijd verschillende doelgroepen in onze dorpen en wijken bereikt kunnen worden die juist niet zoveel met cultuuronderwijs in aanraking komen. We zijn benieuwd naar de concrete uitwerking op dit vlak de komende jaren.

Moderne bibliotheek
De inzet op een moderne bibliotheek waar culturele, sociale en educatieve activiteiten samen komen is voor D66 heel belangrijk. Het belang van de maatschappelijke functie op het gebied van laaggeletterdheid, digitalisering en de arbeidsmarkt kan wat ons betreft niet vaak genoeg benadrukt worden. Het succes van het Taalhuis is hier een mooi voorbeeld van. Maar ook de lokale functie als studie en werkplekvoorziening voor onze inwoners is belangrijk.

Jongerenraad betrekken bij cultuurbeleid
Wat ons verbaasd in deze cultuurnota is dat op het punt van jongeren en jeugd onze eigen jongerenraad niet betrokken is bij de totstandkoming van de nota. We zijn blij met de toezegging van wethouder Ruigrok dat ze nu alsnog op korte termijn met de jongeren in de gesprek zal gaan. Want cultuurbeleid waar jongeren een grote rol spelen kan natuurlijk niet totstand komen zonder een gesprek met jongeren.
Als het gaat om ruimte voor nieuwe initiatieven ziet D66 ook graag dat er meer schaaktafels in de openbare ruimte komen. Dat verbind jong en oud en we zien het laatste jaar dat steeds meer gemeenten hier ook aan invulling aan geven.

Cultureel ondernemerschap
Dit blijft een uitdaging. Het feit dat de instellingen het gemeentelijke beleid in dit licht ook zien als concurrentie  stimulerend in plaats van samenwerking bevorderend is een teken aan de wand. Dat moet anders. We spelen als gemeente een cruciale rol om cultuur te faciliteren dus goed dat hier  aanpassingen komen.

Tenslotte het aandachtspunt van zichtbaarheid en communicatie. De kracht en diversiteit van Haarlemmermeer beter uitdragen is niet alleen goed voor onze eigen inwoners en het toerisme maar ook voor het vestigingsklimaat van onze gemeente.