Toekomstbestendig groeien

Toekomst bestendig groeien.
D66 Haarlemmermeer heeft samen met de VVD, CDA en HAP een coalitieakkoord gesloten.

Reactie van D66 Fractievoorzitter Gerdien Knikker: “Dit is een mooi coalitieakkoord waarbij we een goede balans hebben gevonden tussen realisme en ambitie.
Vanuit D66 zijn we ambitieus en optimistisch de onderhandelingen gestart omdat we wilden meedoen om keuzes te maken die de toekomst bepalen van Haarlemmermeer.
Dat doen we nu met een proactief en nadrukkelijk klimaatbeleid en op sociaal gebied met een daadkrachtige inzet van preventie en samenwerking om goede kwaliteit zorg te kunnen blijven bieden.
Ook aan de ombuigingen kant zit een verzachting; we gaan met elkaar zorgvuldig uitwerken hoe we vanaf 2024 2 miljoen kunnen verzachten op dat vlak voor het maatschappelijk middenveld.


Er zijn grote uitdagingen voor onze inwoners.
De wereld is de afgelopen twee jaar gedomineerd door de coronapandemie. De opeenvolgende lockdowns en maatregelen om de pandemie te bedwingen, brachten de samenleving tot stilstand en zorgden voor een forse economische tegenwind. Vraagstukken als de stikstofcrisis, de woningnood, de vluchtelingencrisis, het bouwstoffentekort, het personeelstekort en het stroomtekort beïnvloeden de hele samenleving en bepalen voor een groot deel de agenda.
Dit is daarom hét moment om op alle fronten nadrukkelijk te kiezen voor toekomstbestendig groeien.”

Het coalitieakkoord omvat veertien punten met bovenaan veiligheid en afsluitend financiën. Als een van de grootste uitdagingen wordt genoemd het realiseren van een meer divers woningbestand en het bouwen van betaalbare woningen: “Tot 2040 willen we liefst 20.000 woningen, waarvan meer dan 3.000 tijdens deze raadsperiode.“

Klik hier om het gehele coalitieakkoord na te lezen.

21 juni is er tevens een online Q&A voor leden hierover.


Wethouder & raadslid

Charlotte van der Meij is als wethouder voorgedragen, ze wordt op 15 juni door de gemeenteraad benoemt waarbij Sophie van de Meeberg terugkeert als raadslid in de fractie.
Reactie Charlotte van der Meij: “Portefeuilles die nagenoeg al onze inwoners raken. Zorg&Welzijn en Klimaat & Energie. Namens D66 mag ik die portefeuilles de komende jaren als wethouder invullen. Hoe trots en vereerd kun je zijn!
Heel veel zin om aan het werk te gaan.

Wethouder van der Meij heeft de volgende portefeuilles onder haar hoede.

•Zorg en Welzijn
•Klimaat en Energie
•Juridische zaken
•Vergunningen 
•Handhaving
•met als project: gemeentehuis 

Klimaat & energie

De ambities voor klimaat en energie:

• Pilots en proeftuinen voor buurtbatterijen en gasloos bouwen.
• Betrekken alle inwoners: jong en oud, maar vooral ook inwoners met een kleine beurs.
• Stimuleren creatieve en duurzame oplossingen met Haarlemmermeers Klimaat- en Energiefonds.
• Streven naar duurzaam voedselsysteem met ruimte voor kringlooplandbouw.

Zorg & welzijn

De ambities voor zorg en welzijn:

  • We zetten in op verminderen van wachtlijsten, met name in de jeugdzorg.
  • Vergroten bekendheid laagdrempelige woonvormen.
  • Stimuleren samenwerking tussen zorgverleners en andere professionals, waardoor passende zorg wordt gegeven en middelen effectiever worden ingezet.
  • We willen met minder zorgaanbieders samenwerken om zo meer grip te houden op de kwaliteit van de zorg en de ondersteuning.

Beeld: Illustrator Haarlemmermeer: J Kuyper