”Bestuurlijke Ophouding” uit de APV

D66 heeft samen met PvdA en GroenLinks een amendement ingediend bij het raadsvoorstel ‘’Algemene Plaatselijke Verordening 2021 (APV)’’.
In de nieuwe APV wordt voorgesteld de burgemeester de bevoegdheid tot “Bestuurlijk Ophouden” te geven. Dit is juridische taal voor het oppakken van groepen personen, het verplaatsen van deze groepen en het tot maximaal 12 uur lang vasthouden van deze personen. En dat allemaal zonder tussenkomst van een rechter.
De bevoegdheid wordt bijna nooit gebruik in Nederland. Dit omdat bij de inzet ervan snel sprake is van strijd met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM).

Om van deze vrijheidsbenemende bevoegdheid gebruik te kunnen maken, moet het gaan om grootschalige, voorzienbare noodsituaties. Bijvoorbeeld risico-voetbalwedstrijden, of grootschalige demonstraties. Onze burgemeester wil er echter ook gebruik van maken bij het afsteken van vuurwerk, bij openbaar drankgebruik of bij het kamperen buiten een kampeerterrein.
D66 is ervan overtuigd dat dit geen stand zal houden bij de rechter en heeft daarom het amendement ingediend. Helaas heeft het amendement het niet gehaald. Daarmee heeft de gemeenteraad nu een APV aangenomen die onrechtmatige vrijheidsbeneming toestaat.