Badhoevedorper, doe je mee?

Er wordt de komende jaren flink gebouwd in en rond Badhoevedorp. Niet alleen woningen maar ook bedrijventerreinen. Deze uitbreiding is pas succesvol als we Badhoevedorp leefbaar en bereikbaar houden. Dat staat of valt met goede voorzieningen, een levendig centrum dat aantrekkelijk is voor ondernemers en inwoners, voldoende groen, een goede doorstroming van verkeer en schone straten, parken en pleinen. Daar wil ik mij de komende jaren, samen met de inwoners en ondernemers, voor inzetten.

Wonen

Veel mensen zijn op zoek naar een woning. Een betaalbare woning waarbij ook starters, gezinnen en senioren een eerlijke kans hebben op de Badhoevedorpse woningmarkt. Dit betekent gevarieerd bouwen, speculatie tegengaan en creatief omgaan met de ruimte. D66 zal alle plannen en maatregelen voor wonen hieraan toetsen.

Groen en schoon

Badhoevedorp is een ‘groen’ dorp en dat moet, wat D66 betreft, zo blijven. Bouwen in en rond het dorp gaat wat ons betreft hand in hand met de aanleg en het onderhoud van parken en groenstroken op loopafstand en ook daar zal D66 zich de komende jaren voor inzetten.

Aantrekkelijk dorpscentrum

Sinds de omlegging van de A9 in 2018 is het centrum van Badhoevedorp ‘under construction’. D66 zet zich in voor versnelling van de uitvoering van plannen waarbij voorstellen en wensen van inwoners en ondernemers worden meegenomen.

Bereikbaarheid

Met Amsterdam op een steenworp afstand, waar de komende jaren ook veel gebouwd gaat worden, staat de bereikbaarheid van Badhoevedorp onder druk. Alleen in goed overleg met onze buurgemeenten zorgen we ervoor dat we niet elkaars verkeersafvoerputje worden. Daarom zet D66 zich in voor een samenhangende aanpak van de bereikbaarheid van Badhoevdorp.

Samen met inwoners en ondernemers

Om Badhoevedorp klaar te maken voor de toekomst zijn de ideeën en wensen van inwoners en ondernemers belangrijk. Hiervoor wil D66 nieuwe vormen van participatie introduceren.
 
Democratisch
Daadkrachtig
Doe je mee?

Carin Smand,
Kandidaat-raadslid #5 uit Badhoevedorp

Carin Smand - Beeld: Barbara Kroon