Samen werken aan een veilig Haarlemmermeer

Mogelijkheden

In januari hebben we in de gemeenteraad op initiatief van D66 gesproken over vuurwerkoverlast buiten de jaarwisseling. In plaats van te focussen op wat niet kan, hebben we samen met alle fracties gekeken naar wat wél mogelijk is.

Buurtouders

In de wijk Graan voor Visch bleek de inzet van buurtvaders een groot succes in het verminderen van vuurwerkoverlast. Nu willen we verder onderzoeken waar de inzet van buurtouders gewenst is om (vuurwerk)overlast te verminderen.

Politieke samenwerking

Naar aanleiding van dit succesvolle experiment hebben de PVDA en D66 samen een motie opgesteld om dit verder te onderzoeken en in gesprek te gaan met welzijnsorganisaties om in deze wijken buurtvader- en moeders te stimuleren om als vrijwilliger te fungeren. Tevens dient te worden onderzocht hoe zij hierin ondersteund kunnen worden. Ook de politieke partijen HAP, GroenLinks en CU-SGP dienen deze motie mede in! Een mooie politieke samenwerking waar wij blij mee zijn!

Lees de motie hier.